K.L.I.B.O.S.: autobusy Karosa C 935.1034 Récreo

zoradené podľa výrobného čísla

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
NO-532BT 1412
TMKC51034WM001412
Karosa C 935.1034 Récreo 1998
(3/2015)
[3/2015]
(11/2018)
3/2019
 
zobraziť
NO-879CI 2129
TMKC51034XM202129
Karosa C 935.1034 Récreo 1999
(10/2018)
[10/2018]
(3/2020)
202x
 
zobraziť
Vypísané celkom 2 vozidlá, obe v stave vyradený.
Posledná aktualizácia vozidiel: 22. 5. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie