Technická univerzita vo Zvolene: vozidlá Granus H10-11

výrobca: Granus, nadtyp: H10-11, typ: H10-11, zoradené podľa trakcie a prvého interného ev. č.

Neboli nájdené žiadne vozidlá