DP mesta Prešov: vozidlá Karosa B 941E.1962

zoradené podľa VINu

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
PO-036BT 341 342
TMKK119621M000342
Karosa B 941E.1962 2001
(6/2001)
[7/2001]
(2/2020)
5/2021
 
zobraziť
PO-402AY 342 343
TMKK119621M000343
Karosa B 941E.1962 2001
(6/2001)
[7/2001]
(1/2020)
1/2020
 
zobraziť
Vypísané celkom 2 vozidlá, z toho:
  • predaný inému dopravcovi: 1 vozidlo
  • vyradený: 1 vozidlo

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Šarišské Lúky.

Posledná aktualizácia vozidiel: 22. 5. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie