ROŠERO-P: autobusy Crossway 12M

autobusy, nadtyp: Crossway, typ: Crossway 12M

predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 41
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
SN-808CM 338
VNESFR1600M000338
Iveco Crossway 12M 2006
(2/2015)
 
 
5/2015
 
zobraziť
SN-831CM 342
VNESFR1600M000342
Iveco Crossway 12M 2006
(2/2015)
 
 
7/2015
 
zobraziť
357
VNESFR1600M000357
Iveco Crossway 12M 2006
(2/2015)
 
 
6/2015
 
zobraziť
SN-916CM 334
VNESFR1600M000334
Iveco Crossway 12M 2006
(2/2015)
 
 
5/2015
 
zobraziť
SN-887CM 326
VNESFR1600M000326
Iveco Crossway 12M 2006
(2/2015)
 
 
6/2015
 
zobraziť
SN-899CM 330
VNESFR1600M000330
Iveco Crossway 12M 2006
(2/2015)
 
 
7/2015
 
zobraziť
SN-898CM 347
VNESFR1600M000347
Iveco Crossway 12M 2006
(2/2015)
 
 
5/2015
 
zobraziť
SN-915CM 352
VNESFR1600M000352
Iveco Crossway 12M 2006
(2/2015)
 
 
5/2015
 
zobraziť
SN-717CM 875
VNESFR1600M000875
Iveco Crossway 12M 2007
(3/2015)
 
 
5/2015
 
zobraziť
SN-689CM 874
VNESFR1600M000874
Iveco Crossway 12M 2007
(3/2015)
 
 
5/2015
 
zobraziť
SN-703CM 890
VNESFR1600M000890
Iveco Crossway 12M 2007
(1/2015)
 
 
5/2015
 
zobraziť
SN-612CN 7101
VNESFR1600M007101
Iveco Crossway 12M 2009
(5/2015)
 
 
6/2015
 
zobraziť
SN-777CN 7912
VNESFR1600M007912
Iveco Crossway 12M 2009
(5/2015)
 
 
6/2015
 
zobraziť
SN-820CN 8053
VNESFR1600M008053
Iveco Crossway 12M 2009
(5/2015)
 
 
6/2015
 
zobraziť
SN-881CN 7922
VNESFR1600M007922
Iveco Crossway 12M 2009
(5/2015)
 
 
6/2015
 
zobraziť
SN-763CN 8251
VNESFR1600M008251
Iveco Crossway 12M 2009
(5/2015)
 
 
6/2015
 
zobraziť
SN-347CP 2408
VNESFR1600M002408
Iveco Crossway 12M 2007
(10/2015)
 
 
12/2015
 
zobraziť
SN-422CP 2401
VNESFR1600M002401
Iveco Crossway 12M 2007
(10/2015)
 
 
12/2015
 
zobraziť
SN-473CP 2406
VNESFR1600M002406
Iveco Crossway 12M 2007
(10/2015)
 
 
12/2015
 
zobraziť
SN-246CR 2403
VNESFR1600M002403
Iveco Crossway 12M 2007
(10/2015)
 
 
4/2016
 
zobraziť
SN-241CR 2404
VNESFR1600M002404
Iveco Crossway 12M 2007
(10/2015)
 
 
1/2016
 
zobraziť
SN-272CR 2405
VNESFR1600M002405
Iveco Crossway 12M 2007
(10/2015)
 
 
1/2016
 
zobraziť
SN-352CR 11897
VNESFR1600M011897
Iveco Crossway 12M 2011
(2/2016)
[2/2016]
(8/2016)
8/2016
 
zobraziť
SN-408CR 11895
VNESFR1600M011895
Iveco Crossway 12M 2011
(2/2016)
[2/2016]
(8/2016)
8/2016
 
zobraziť
SN-940CU 6879
VNESFR1600M006879
Iveco Crossway 12M 2009
(11/2016)
[11/2016]
(12/2016)
12/2016
 
zobraziť
SN-970CU 6876
VNESFR1600M006876
Iveco Crossway 12M 2009
(11/2016)
[11/2016]
(12/2016)
12/2016
 
zobraziť
SN-191CV 6875
VNESFR1600M006875
Iveco Crossway 12M 2009
(11/2016)
[12/2016]
(12/2016)
12/2016
 
zobraziť
SN-193CV 6871
VNESFR1600M006871
Iveco Crossway 12M 2009
(11/2016)
[12/2016]
(12/2016)
12/2016
 
zobraziť
SN-958CU 10563
VNESFR1600M010563
Iveco Crossway 12M 2010
(11/2016)
[11/2016]
(12/2016)
12/2016
 
zobraziť
SN-288CV 3441
VNESFR1600M003441
Iveco Crossway 12M 2008
(11/2016)
[12/2016]
(12/2016)
12/2016
 
zobraziť
SN-258CY 1225
VNESFR1600M001225
Iveco Crossway 12M 2007
(5/2017)
 
 
10/2017
 
zobraziť
P-01865 1164
VNESFR1600M001164
Iveco Crossway 12M 2007
(9/2017)
 
 
10/2017
 
zobraziť
SN-417CY 3390
VNESFR1600M003390
Iveco Crossway 12M 2008
(5/2017)
 
 
10/2017
 
zobraziť
SN-456CY 4487
VNESFR1600M004487
Iveco Crossway 12M 2008
(5/2017)
 
 
10/2017
 
zobraziť
SN-278CY 923
VNESFR1600M000923
Iveco Crossway 12M 2007
(5/2017)
 
 
10/2017
 
zobraziť
SN-658CV 11749
VNESFR1600M011749
Iveco Crossway 12M 2011
(1/2017)
[1/2017]
(3/2018)
3/2018
 
zobraziť
SN-856CX 15312
VNESFR1600M015312
Iveco Crossway 12M 2012
(4/2017)
[5/2017]
(3/2018)
3/2018
 
zobraziť
SN-867CX 13102
VNESFR1600M013102
Iveco Crossway 12M 2011
(4/2017)
[5/2017]
(3/2018)
3/2018
 
zobraziť
SN-877DA 6880
VNESFR1600M006880
Iveco Crossway 12M 2009
(11/2017)
[12/2017]
(1/2018)
1/2018
 
zobraziť
SN-183DC 14401
VNESFR1600M014401
Iveco Crossway 12M 2012
(2017)
 
 
7/2018
 
zobraziť
16939
VNESFR1600M016939
Iveco Crossway 12M 2013
(2017)
 
 
1/2018
 
zobraziť
predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 41
Vypísaných celkom 41 vozidiel, všetky v stave predaný inému dopravcovi.
Posledná aktualizácia vozidiel: 7. 9. 2019.
zobraziť len prevádzkové vozidlá | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie

Zoradiť výpis podľa: