ROŠERO-P: autobusy Evadys

autobusy, nadtyp: Evadys

predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 12
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
SN-945CJ 1003
VNESFR16000311003
Iveco Evadys H 12M 2008
(8/2014)
[8/2014]
(8/2014)
8/2014
 
zobraziť
SN-778CN 1040
VNESFR13000311040
Iveco Evadys HD 12M 2009
(5/2015)
 
 
8/2015
 
zobraziť
SN-276CP 1186
VNESFR13000311186
Iveco Evadys HD 12M 2009
(10/2015)
 
 
1/2016
 
zobraziť
SN-351CP 1228
VNESFR13000311228
Iveco Evadys HD 12M 2010
(10/2015)
 
 
5/2016
 
zobraziť
SN-511CP 661
VNESFR13000310661
Iveco Evadys HD 12M 2007
(10/2015)
 
 
6/2016
 
zobraziť
SN-510CT 1268
VNESFR13000311268
Iveco Evadys HD 12M 2010
(7/2016)
 
 
4/2017
 
zobraziť
SN-179CP 1221
VNESFR13000311221
Iveco Evadys HD 12M 2010
(10/2015)
 
 
11/2016
 
zobraziť
SN-329CP 1264
VNESFR13000311264
Iveco Evadys HD 12M 2010
(10/2015)
 
 
4/2016
 
zobraziť
SN-203CR 1230
VNESFR13000311230
Iveco Evadys HD 12M 2010
(12/2015)
 
 
11/2016
 
zobraziť
SN-151CS 1233
VNESFR13000311233
Iveco Evadys HD 12M 2010
(4/2016)
 
 
7/2016
 
zobraziť
SN-193CR 1249
VNESFR13000311249
Iveco Evadys HD 12M 2010
(12/2015)
 
 
11/2016
 
zobraziť
SN-222CR 1261
VNESFR13000311261
Iveco Evadys HD 12M 2010
(12/2015)
 
 
11/2016
 
zobraziť
predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 12
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Zoradiť výpis podľa:

Rýchle vyhľadávanie