ROŠERO-P: autobusy Evadys HD 12M

autobusy, nadtyp: Evadys, typ: Evadys HD 12M

predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 11
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
SN-778CN 1040
VNESFR13000311040
Iveco Evadys HD 12M 2009
(5/2015)
 
 
8/2015
 
zobraziť
SN-276CP 1186
VNESFR13000311186
Iveco Evadys HD 12M 2009
(10/2015)
 
 
1/2016
 
zobraziť
SN-351CP 1228
VNESFR13000311228
Iveco Evadys HD 12M 2010
(10/2015)
 
 
5/2016
 
zobraziť
SN-511CP 661
VNESFR13000310661
Iveco Evadys HD 12M 2007
(10/2015)
 
 
6/2016
 
zobraziť
SN-510CT 1268
VNESFR13000311268
Iveco Evadys HD 12M 2010
(7/2016)
 
 
4/2017
 
zobraziť
SN-179CP 1221
VNESFR13000311221
Iveco Evadys HD 12M 2010
(10/2015)
 
 
11/2016
 
zobraziť
SN-329CP 1264
VNESFR13000311264
Iveco Evadys HD 12M 2010
(10/2015)
 
 
4/2016
 
zobraziť
SN-203CR 1230
VNESFR13000311230
Iveco Evadys HD 12M 2010
(12/2015)
 
 
11/2016
 
zobraziť
SN-151CS 1233
VNESFR13000311233
Iveco Evadys HD 12M 2010
(4/2016)
 
 
7/2016
 
zobraziť
SN-193CR 1249
VNESFR13000311249
Iveco Evadys HD 12M 2010
(12/2015)
 
 
11/2016
 
zobraziť
SN-222CR 1261
VNESFR13000311261
Iveco Evadys HD 12M 2010
(12/2015)
 
 
11/2016
 
zobraziť
predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 11
Vypísaných celkom 11 vozidiel, všetky v stave predaný inému dopravcovi.
Posledná aktualizácia vozidiel: 10. 2. 2019.
zobraziť len prevádzkové vozidlá | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie

Zoradiť výpis podľa: