ZUTO - BUS: autobusy Karosa

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BB-087BS 29936
TMKL73540LM029936
Karosa LC 735.1011 1990
(2/2011)
[2/2011]
(2012)
10/2012
[10/2012]
zobraziť
BB-736DY 24434
TMKL73540KM024434
Karosa LC 735.40 1989
(8/2011)
[8/2011]
(8/2013)
8/2013
[2020?]
zobraziť
BB-042EI 29231
TMKC73440LM029231
Karosa LC 735 1990
(9/2012)
[9/2012]
(2013)
8/2013
 
zobraziť
BB-805EL 2451
TMKC51036XM002451
Karosa C 935E.1036 1999
(10/2013)
[10/2013]
(12/2014)
12/2014
 
zobraziť
BB-441EV 2012
TKML61038XM002012
Karosa LC 936E.1038 1999
(1/2015)
[1/2015]
(10/2016)
10/2016
 
zobraziť
BB-982FM 504
TMKC51034VM000504
Karosa C 935.1034 Récreo 1997
 
[9/2016]
(5/2017)
5/2017
 
zobraziť
BB-738GM 501
TMKC51034VM000501
Karosa C 935.1034 Récreo 1997
(5/2019)
[5/2019]
(11/2021)
11/2021
 
zobraziť
BB-934GV 6438
TMKL610723M006438
Karosa LC 956.1072 2003
(3/2020)
[3/2020]
(4/2022)
4/2022
 
zobraziť
BB-848FF 3796
TMKL610381M003796
Karosa LC 936XE.1038 2001
(4/2022)
[4/2022]
(5/2022)
5/2022
 
zobraziť
BB-767HO 888
TMKC51034WM000888
Karosa C 935.1034 Récreo 1998
(5/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 10 vozidiel, z toho:
  • predaný inému dopravcovi: 7 vozidiel
  • zošrotovaný: 1 vozidlo
  • vyradený: 1 vozidlo
  • v prevádzke: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 10. 6. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie