ALEX TRANS: autobusy Iveco Noge Touring Star

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
GA-506FI
ZGA662R000E003079
Iveco Noge Touring Star 3.45/13 2002
(5/2018)
[5/2018]
(3/2019)
3/2019
 
zobraziť
4600
ZGA7B2S000E000114
Iveco Noge Touring Star 3.45/12 2002
(4/2019)
 
 
6/2019
 
zobraziť
GA-103FS 4961
ZGA7B2S000E000495
Iveco Noge Touring Star 3.70/12 2003
(2019)
[10/2019]
(12/2019)
12/2019
 
zobraziť
Vypísané celkom 3 vozidlá, všetky v stave predaný inému dopravcovi.
Posledná aktualizácia vozidiel: 1. 5. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie