ALEX TRANS: autobusy Iveco Indcar Wing

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
GA-370FE
ZCFC65A0005360610
Iveco Indcar Wing 2002
(2/2018)
[2/2018]
(12/2019)
12/2019
 
zobraziť
GA-559FZ
ZCFC65A000D213300
Iveco Indcar Wing 2004
(2/2020)
[4/2020]
(11/2020)
11/2020
 
zobraziť
Vypísané celkom 2 vozidlá, obe v stave predaný inému dopravcovi.
Posledná aktualizácia vozidiel: 1. 5. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie