SKAND Skalica: autobusy Karosa

autobusy, výrobca: Karosa

predchádzajúce 1 2 nasledujúce celkom 52
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
SI-192AI 822 Karosa C 734.00 1982
(2001)
[2001]
(3/2010)
3/2010
 
zobraziť
SE 49-12 Karosa C 734.00 ?
 
[?]
 
?
 
zobraziť
SE 5x-xx 2175 Karosa C 734.00 1982
(3.6.1982)
[6/1982]
(?)
?
 
zobraziť
SE 55-77 Karosa C 734.00 ?
 
[?]
 
?
 
zobraziť
SE 56-76 Karosa LC 735.00 ?
(?)
[?]
 
?
 
zobraziť
SI-144AP 9504 Karosa C 734.00 1984
(29.9.1984)
[10/1984]
(6/2007)
6/2007
 
zobraziť
SE 58-90 Karosa C 734.00 ?
 
[?]
 
?
 
zobraziť
SE 60-21 Karosa LC 735.00 ?
(?)
[?]
 
?
 
zobraziť
SI-196AP 12730 Karosa C 734.03 1985
(10.9.1985)
[9/1985]
(10/2008)
10/2008
 
zobraziť
SI-122AP 13716 Karosa C 734.00 1985
(12/1985)
[12/1985]
(3/2011)
3/2011
 
zobraziť
SE 92-24 15832 Karosa C 734.03 1986
(31.7.1986)
[8/1986]
(3/2004)
3/2004
 
zobraziť
SI-143AP 16000 Karosa C 734.20 1986
(30.9.1986)
[10/1986]
(2/2010)
2/2010
 
zobraziť
SI-120AP 16341 Karosa C 734.20 1986
(30.9.1986)
[10/1986]
(4/2008)
4/2008
 
zobraziť
SI-197AP 16278 Karosa C 734.20 1986
(18.12.1986)
[12/1986]
(7/2011)
7/2011
 
zobraziť
SI-123AP 16001 Karosa C 734.20 1986
(29.12.1986)
[1/1987]
(1/2012)
1/2012
 
zobraziť
SI-733AH 18667 Karosa C 734.23 1987
(4.6.1987)
[6/1987]
(2/2010)
2/2010
 
zobraziť
SI-111AP 19309 Karosa C 734.20 1987
(31.8.1987)
[9/1987]
(7/2011)
7/2011
 
zobraziť
SI-034AF 19221 Karosa C 734.20 1987
(16.9.1987)
[9/1987]
(10/2008)
10/2008
 
zobraziť
SI-237AC 20840
TMKC73421JM020840
Karosa C 734.21 1988
(15.2.1988)
[2/1988]
(12/2010)
12/2010
 
zobraziť
SI-110AP 21229
TMKC73420JM021229
Karosa C 734.20 1988
(21.3.1988)
[3/1988]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
SI-097AF 23983 Karosa C 734.40 1989
(11.1.1989)
[1/1989]
(1/2012)
1/2012
 
zobraziť
SI-064AF 24561
TMKL73540KM024561
Karosa LC 735.40 1989
(22.3.1989)
[3/1989]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
SI-090AF 24839
TMKL73540KM024839
Karosa LC 735.40 1989
(29.4.1989)
[5/1989]
(6/2010)
6/2010
 
zobraziť
SI-112AP 24981
TMKB73240KM024981
Karosa B 732.40 1989
(29.4.1989)
[5/1989]
(12/2005)
1/2006
 
zobraziť
SI-752AH 25953
TMKC73440KM025953
Karosa C 734.40 1989
(31.8.1989)
[9/1989]
(1/2011)
1/2011
 
zobraziť
fotka 8568 SI-200AP 26067
TMKC73440KM026067
Karosa C 734.40 1989
(8.9.1989)
[9/1989]
(1/2011)
1/2011
 
zobraziť
SE 78-06 Karosa C 734.00 ?
 
[?]
 
?
 
zobraziť
SI-198AP 29376
TMKC73440LM029376
Karosa C 734.1340 1990
(28.9.1990)
[10/1990]
(10/2011)
10/2011
 
zobraziť
SI-185AJ 29339
TMKC73440LM029339
Karosa C 734.1340 1990
(28.9.1990)
[10/1990]
(200x)
200x
 
zobraziť
SI-119AP 29795
TMKL73640LM029795
Karosa LC 736.1014 1990
(6.12.1990)
[12/1990]
(4/2008)
4/2008
 
zobraziť
SI-141AP 33063
TMKC41340PM033063
Karosa C 734.1340 1993
(31.8.1993)
[9/1993]
(11/2010)
11/2010
 
zobraziť
SI-195AP 33017
TMKC41340PM033017
Karosa C 734.1340 1993
(10/1993)
[10/1993]
(11/2012)
11/2012
 
zobraziť
SI-193AP 33393
TMKC41340PM033393
Karosa C 734.1340 1993
(2/1994)
[2/1994]
(1/2012)
1/2012
 
zobraziť
fotka 57894 SI-199AP 34291
TMKC41340RM034291
Karosa C 734.1340 1994
(12/1994)
[12/1994]
(11/2017)
11/2017
 
zobraziť
fotka 54499 SI-113AP 34400
TMKC41340SM034400
Karosa C 734.1340 1995
(6/1995)
[6/1995]
(6/2016)
10/2016
 
zobraziť
SI-266AP 35156 Karosa C 734.1340 1996
 
[?]
(9/2014)
9/2014
 
zobraziť
fotka 45247 SI-121AP 35207
TMKC41340TM035207
Karosa C 734.1340 1996
(7/1996)
[7/1996]
(6/2015)
6/2015
 
zobraziť
fotka 3747 SI-125AP 16
TMKL61040TM000016
Karosa LC 937.1040 GT 11 1996
(7/1996)
[7/1996]
(10/2006)
10/2006
 
zobraziť
fotka 61733 SI-075AF 434
TMKC41351VM000434
Karosa C 934.1351 1997
(12/1997)
[12/1997]
(1/2018)
3/2018
 
zobraziť
fotka 51171 SI-381AC 442
TMKC41351VM000442
Karosa C 934.1351 1997
(12/1997)
[12/1997]
(10/2016)
10/2016
 
zobraziť
fotka 56397 SI-382AC 444
TMKC41351VM000444
Karosa C 934.1351 1997
(12/1997)
[12/1997]
(2017)
8/2017
 
zobraziť
fotka 54772 SI-383AC 443
TMKC41351VM000443
Karosa C 934.1351 1997
(12/1997)
[12/1997]
(1/2018)
1/2018
 
zobraziť
fotka 55047 SI-068AK 616
TMKL61037VM000616
Karosa LC 936.1037 1997
(12/1997)
[12/1997]
(5/2016)
5/2016
 
zobraziť
fotka 50694 SI-855AG 3054
TMKC41351YM003054
Karosa C 934E.1351 2000
(6/2000)
[7/2000]
(6/2018)
6/2018
 
zobraziť
fotka 49132 SI-698AI 4485
TMKC413511M004485
Karosa C 934E.1351 2001
(9/2001)
[9/2001]
 
 
 
zobraziť
fotka 49789 SI-420AL 6633
TMKC413603M006633
Karosa C 954.1360 2003
(5/2003)
[5/2003]
 
 
 
zobraziť
fotka 54176 SI-191AM 7267
TMKC413603M007267
Karosa C 954.1360 2003
(10/2003)
[10/2003]
 
 
 
zobraziť
fotka 61191 SI-211AR 9180
TMKC413605M009180
Karosa C 954E.1360 2005
(3/2005)
[3/2005]
 
 
 
zobraziť
fotka 49528 SI-499AS 10210
TMKC413605M010210
Karosa C 954E.1360 2005
(10/2005)
[10/2005]
 
 
 
zobraziť
fotka 50900 SI-112AT 10738
TMKC413606M010738
Karosa C 954E.1360 2006
(3/2006)
[3/2006]
 
 
 
zobraziť
predchádzajúce 1 2 nasledujúce celkom 52
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Zoradiť výpis podľa:

Rýchle vyhľadávanie