Arriva Michalovce: autobusy Karosa LC 736

autobusy, výrobca: Karosa, nadtyp: LC 736

predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 29
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
MI 69-64 9330 Karosa LC 736.02 1984
(1984)
[1984]
(?)
?
 
zobraziť
MI 73-23 12990 Karosa LC 736.00 1985
 
[10/1985]
 
?
 
zobraziť
MI 73-60 13091 Karosa LC 736.00 1985
(10/1985)
[10/1985]
(?)
?
 
zobraziť
TV xx-xx 13022 Karosa LC 736.00 1985
(10/1985)
[10/1985]
(?)
?
 
zobraziť
TV xx-xx 13126 Karosa LC 736.00 1985
(10/1985)
[10/1985]
(?)
?
 
zobraziť
MI 75-36 14771 Karosa LC 736.00 1986
(1986)
[1986]
(?)
?
 
zobraziť
MI 75-57 14775 Karosa LC 736.00 1986
(4/1986)
[4/1986]
(?)
?
 
zobraziť
TV-595AH 18171 Karosa LC 736.20 1987
(1987)
[1987]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
MI 80-66 18233 Karosa LC 736.20 1987
(1987)
[1987]
(?)
?
 
zobraziť
MI-770AU 23378
TMKL73620JM023378
Karosa LC 736.20 1988
(11/1988)
[11/1988]
(2/2009)
3/2009
 
zobraziť
MI-763BG 23369
TMKL73620JM023369
Karosa LC 736.20 1988
(11/1988)
[11/1988]
(2007)
2007
 
zobraziť
TV-146AO 23337
TMKL73620JM023337
Karosa LC 736.20 1988
(11/1988)
[12/1988]
(3/2009)
3/2009
 
zobraziť
TV-106AO 24887
TMKL73640KM024887
Karosa LC 736.40 1989
(5/1989)
[5/1989]
(9/2010)
9/2010
 
zobraziť
MI-834BG 29883
TMKL73640LM029883
Karosa LC 736.1022 1990
(12/1990)
[1/1991]
(3/2014)
3/2014
 
zobraziť
MI-721AU 30765
TMKL73640MM030765
Karosa LC 736.1014 1991
(4/1991)
[4/1991]
(10/2012)
10/2012
 
zobraziť
TV-314BD 30841
TMKL73640MM030841
Karosa LC 736.1014 1991
(4/1991)
[4/1991]
 
7/2013
 
zobraziť
TV-600AH 30848
TMKL73640MM030848
Karosa LC 736.1014 1991
(4/1991)
[4/1991]
(12/2008)
12/2008
 
zobraziť
TV-149AO 30874
TMKL73640MM030874
Karosa LC 736.1014 1991
(6/1991)
[6/1991]
(10/2012)
10/2012
 
zobraziť
TV-137AO 30903
TMKL73640MM030903
Karosa LC 736.1014 1991
(7/1991)
[7/1991]
(11/2008)
11/2008
 
zobraziť
TV-150AO 30888
TMKL73641MM030888
Karosa LC 736.1015 1991
(199x)
[199x]
(6/2012)
6/2012
 
zobraziť
TV-173BP 31780
TMKL61024NM031780
Karosa LC 736.1024 1992
(1992)
[1992]
(12/2015)
12/2015
 
zobraziť
MI-830BZ 34526
TMKL61022SM034526
Karosa LC 736.1022 1995
(6/1995)
[6/1995]
(6/2014)
6/2014
 
zobraziť
TV-145AO 34425
TMKL61022SM034425
Karosa LC 736.1022 1995
(6/1995)
[6/1995]
(12/2014)
12/2014
 
zobraziť
MI-729AR 34988
TMKL61022SM034988
Karosa LC 736.1022 1995
(12/1995)
[12/1995]
(4/2014)
4/2014
 
zobraziť
MI-835BG 35502
TMKL61022TM035502
Karosa LC 736.1022 1996
(7/1996)
[7/1996]
(7/2013)
7/2013
 
zobraziť
MI-155CA 35520
TMKL61022TM035520
Karosa LC 736.1022 1996
(7/1996)
[8/1996]
(5/2016)
5/2016
 
zobraziť
TV-317BD 35500
TMKL61022TM035500
Karosa LC 736.1022 1996
(7/1996)
[7/1996]
(2013)
8/2013
 
zobraziť
TV-665BR 35505
TMKL61022TM035505
Karosa LC 736.1022 1996
(1996)
[1996]
(12/2014)
12/2014
 
zobraziť
TV-868AC 28825
TMKC73440LM028825
Karosa LC 736 1990
(199x)
[199x]
(10/2011)
10/2011
 
zobraziť
predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 29
Vypísaných celkom 29 vozidiel, z toho:
  • vyradený: 27 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 2 vozidlá

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Michalovce: 10 vozidiel
  • Trebišov: 4 vozidlá
  • Sobrance: 3 vozidlá
  • Kráľovský Chlmec: 6 vozidiel
Posledná aktualizácia vozidiel: 1. 9. 2020.
zobraziť len prevádzkové vozidlá | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie

Zoradiť výpis podľa: