SAD Prievidza: autobusy Karosa C 734

autobusy, výrobca: Karosa, nadtyp: C 734

predchádzajúce 1 2 nasledujúce predchádzajúce 1 2 nasledujúce celkom 170
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
PD-333BF 28706
TMKC73440LM028706
Karosa C 734.1340 1990
(6/1990)
[6/1990]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD-427BD 35200
TMKC41340TM035200
Karosa C 734.1340 1996
(5/1996)
[5/1996]
(5/2012)
5/2012
 
zobraziť
PD-331BF 35202
TMKC41340TM035202
Karosa C 734.1340 1996
(5/1996)
[5/1996]
(4/2012)
4/2012
 
zobraziť
PD-454BC 30072
TMKC73440LM030072
Karosa C 734.1340 1990
(1/1991)
[1/1991]
(10/2009)
10/2009
 
zobraziť
PD-340BF 32320
TMKC41340NM032320
Karosa C 734.1340 1992
(22.10.1992)
[10/1992]
(10/2009)
10/2009
 
zobraziť
PD-356BF 15640 Karosa C 734.03 1986
(1986)
[1986]
(10/2007)
10/2007
 
zobraziť
PD-770BK 33408
TMKC41340RM033408
Karosa C 734.1340 1994
(4/1994)
[4/1994]
(11/2012)
11/2012
 
zobraziť
PD-727BK 34242
TMKC41340RM034242
Karosa C 734.1340.1 1994
(1994)
[1994]
(3/2010)
3/2010
 
zobraziť
PD-772BK 34182
TMKC41340RM034182
Karosa C 734.1340.1 1994
(1995)
[1995]
(5/2011)
5/2011
 
zobraziť
PD-793BB 20929
TMKC73421JM020929
Karosa C 734.21 1988
(12/2003)
[12/2003]
(12/2008)
12/2008
 
zobraziť
PD-752BB 18401 Karosa C 734.20 1987
(12/2003)
[12/2003]
(2006)
2006
 
zobraziť
PD-376BG 7085 Karosa C 734.00 1983
(12/2003)
[12/2003]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD-721BK 10035 Karosa C 734.03 1984
(11/1984)
[11/1984]
(10/2007)
10/2007
 
zobraziť
PD-337BF 15861 Karosa C 734.03 1986
(31.7.1986)
[8/1986]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
PD 62-44II 16013 Karosa C 734.20 1986
(29.9.1986)
[9/1986]
(10/2003)
10/2003
 
zobraziť
PD-348BF 16055 Karosa C 734.20 1986
(29.9.1986)
[9/1986]
(2/2006)
2/2006
 
zobraziť
PD-347BD 16401 Karosa C 734.20 1986
(9.10.1986)
[10/1986]
(11/2008)
11/2008
 
zobraziť
PD-384BD 16455 Karosa C 734.20 1986
(17.10.1986)
[10/1986]
(1/2007)
1/2007
 
zobraziť
PD 63-24 17297 Karosa C 734.20 1987
(30.1.1987)
[2/1987]
(10/2003)
10/2003
 
zobraziť
PD-391BD 17319 Karosa C 734.20 1987
(30.1.1987)
[2/1987]
(6/2006)
6/2006
 
zobraziť
PD-456BC 17399 Karosa C 734.20 1987
(30.1.1987)
[2/1987]
(7/2005)
7/2005
 
zobraziť
PD-768BK 33084
TMKC41340PM033084
Karosa C 734.1340 1993
(10/1993)
[10/1993]
(10/2012)
10/2012
 
zobraziť
PD-723BB 7102 Karosa C 734.00 1983
(12/2003)
[12/2003]
(11/2008)
11/2008
 
zobraziť
PD-347BF 29174
TMKC73440LM029174
Karosa C 734.1340 1990
(12/2003)
[12/2003]
(4/2009)
4/2009
 
zobraziť
PD-339BF 17420 Karosa C 734.20 1987
(5.2.1987)
[2/1987]
(3/2005)
3/2005
 
zobraziť
PD-335BF 17528 Karosa C 734.20 1987
(5.2.1987)
[2/1987]
(11/2008)
11/2008
 
zobraziť
PD 64-67 18628 Karosa C 734.23 1987
(29.5.1987)
[6/1987]
(199x)
199x
 
zobraziť
PD-383BD 18601 Karosa C 734.23 1987
(29.5.1987)
[6/1987]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD-371BD 19441
TMKC73424HM019441
Karosa C 734.24 1987
(9/1987)
[9/1987]
(11/2007)
11/2007
 
zobraziť
PD 65-28 19436
TMKC73424HM019436
Karosa C 734.24 1987
(9/1987)
[9/1987]
(199x)
199x
 
zobraziť
PD-428BD 12665 Karosa C 734.03 1985
(30.8.1985)
[9/1985]
(10/2009)
10/2009
 
zobraziť
PD-433BD 19186 Karosa C 734.23 1987
(9/1987)
[9/1987]
(3/2009)
3/2009
 
zobraziť
PD-389BD 19536
TMKC73424HM019536
Karosa C 734.24 1987
(9/1987)
[9/1987]
(11/2007)
11/2007
 
zobraziť
PD-345BD 19558
TMKC73424HM019558
Karosa C 734.24 1987
(9/1987)
[9/1987]
(3/2010)
3/2010
 
zobraziť
PD-449BC 19507
TMKC73424HM019507
Karosa C 734.24 1987
(9/1987)
[9/1987]
(1/2005)
1/2005
 
zobraziť
PD-434BD 20696
TMKC73421JM020696
Karosa C 734.21 1988
(1/1988)
[1/1988]
(11/2007)
11/2007
 
zobraziť
PD-440BD 20933
TMKC73421JM020933
Karosa C 734.21 1988
(2/1988)
[2/1988]
(3/2004)
3/2004
 
zobraziť
PD-346BD 20945
TMKC73421JM020945
Karosa C 734.21 1988
(2/1988)
[2/1988]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD 66-89 21004
TMKC73424JM021004
Karosa C 734.24 1988
(2/1988)
[2/1988]
(12/2002)
12/2002
 
zobraziť
PD-431BD 21106
TMKC73420JM021106
Karosa C 734.20 1988
(3/1988)
[3/1988]
(12/2007)
12/2007
 
zobraziť
PD-557BT 21269
TMKC73420JM021269
Karosa C 734.20 1988
(3/1988)
[3/1988]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD-373BD 21881
TMKC73420JM021881
Karosa C 734.20 1988
(5/1988)
[5/1988]
(5/2007)
5/2007
 
zobraziť
PD 67-97 22062
TMKC73420JM022062
Karosa C 734.20 1988
(6/1988)
[6/1988]
(4/2003)
4/2003
 
zobraziť
PD-439BD 24189
TMKC73440KM024189
Karosa C 734.40 1989
(2/1989)
[2/1989]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD-426BD 25973
TMKC73440KM025973
Karosa C 734.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(10/2009)
10/2009
 
zobraziť
PD-341BF 25932
TMKC73440KM025932
Karosa C 734.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(11/2008)
11/2008
 
zobraziť
PD-343BD 25971
TMKC73440KM025971
Karosa C 734.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD 72-40 26096
TMKC73440KM026096
Karosa C 734.40 1989
(9/1989)
[9/1989]
(12/2002)
12/2002
 
zobraziť
PD-424BD 27411
TMKC73440LM027411
Karosa C 734.1340 1989
(2/1990)
[2/1990]
(1/2005)
1/2005
 
zobraziť
PD-354BF 29062
TMKC73440LM029062
Karosa C 734.1340 1990
(8/1990)
[8/1990]
(11/2008)
11/2008
 
zobraziť
PD-388BD 29134
TMKC73440LM029134
Karosa C 734.1340 1990
(8/1990)
[8/1990]
(11/2008)
11/2008
 
zobraziť
PD-356BD 29300
TMKC73440LM029300
Karosa C 734.1340 1990
(9/1990)
[9/1990]
(4/2009)
4/2009
 
zobraziť
PD-575BT 29424
TMKC73440LM029424
Karosa C 734.1340 1990
(9/1990)
[9/1990]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
PD-365BD 29425
TMKC73440LM029425
Karosa C 734.1340 1990
(9/1990)
[9/1990]
(12/2008)
12/2008
 
zobraziť
PD-390BD 30085
TMKC73440LM030085
Karosa C 734.1340 1990
(1/1991)
[1/1991]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD-364BD 31389
TMKC73440MM031389
Karosa C 734.1340 1991
(12/1991)
[12/1991]
(11/2008)
11/2008
 
zobraziť
PD-429BD 30417
TMKC73440MM030417
Karosa C 734.1340 1991
(12/1991)
[12/1991]
(11/2008)
11/2008
 
zobraziť
PD-342BF 31937
TMKC73420NM031937
Karosa C 734.1340 1992
(9/1992)
[9/1992]
(3/2010)
3/2010
 
zobraziť
PD 81-70 31903
TMKC73420NM031903
Karosa C 734.1340 1992
(9/1992)
[9/1992]
(1/2004)
1/2004
 
zobraziť
PD-387BD 32327
TMKC41340NM032327
Karosa C 734.1340 1992
(22.10.1992)
[10/1992]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD-351BF 32345
TMKC41340NM032345
Karosa C 734.1340 1992
(22.10.1992)
[10/1992]
(11/2008)
11/2008
 
zobraziť
PD-430BD 32353
TMKC41340NM032353
Karosa C 734.1340 1992
(22.10.1992)
[10/1992]
(2/2008)
2/2008
 
zobraziť
PD-743BK 32346
TMKC41340NM032346
Karosa C 734.1340 1992
(22.10.1992)
[10/1992]
(2/2008)
2/2008
 
zobraziť
PD-350BD 34495
TMKC41340SM034495
Karosa C 734.1340 1995
(6/1995)
[6/1995]
(4/2012)
4/2012
 
zobraziť
PD-386BD 34476
TMKC41340SM034476
Karosa C 734.1340 1995
(6/1995)
[6/1995]
(6/2010)
6/2010
 
zobraziť
PD-374BD 34480
TMKC41340SM034480
Karosa C 734.1340 1995
(6/1995)
[6/1995]
(4/2012)
4/2012
 
zobraziť
PD-367BD 34832
TMKC41340SM034832
Karosa C 734.1340 1995
(11/1995)
[11/1995]
(2/2012)
2/2012
 
zobraziť
PD-704BK 17179 Karosa C 734.20 1986
(29.12.1986)
[1/1987]
(10/2009)
10/2009
 
zobraziť
PD 52-05 5467 Karosa C 734.00 1983
(27.6.1983)
[6/1983]
(1999)
1999
 
zobraziť
PD-368BF 17193 Karosa C 734.20 1986
(29.12.1986)
[1/1987]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
PD 54-52 7860 Karosa C 734.00 1984
(31.3.1984)
[4/1984]
(2000)
2000
 
zobraziť
BN-789AH 17209 Karosa C 734.20 1986
(30.12.1986)
[1/1987]
(5/2004)
5/2004
 
zobraziť
PD-703BK 17185 Karosa C 734.20 1986
(30.12.1986)
[1/1987]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
PD-360BF 18689 Karosa C 734.23 1987
(4.6.1987)
[6/1987]
(11/2005)
11/2005
 
zobraziť
BN-788AH 19165 Karosa C 734.23 1987
(31.8.1987)
[9/1987]
(9/2004)
9/2004
 
zobraziť
PD-708BK 19546
TMKC73424HM019546
Karosa C 734.24 1987
(30.9.1987)
[10/1987]
(7/2008)
7/2008
 
zobraziť
PD-712BK 20966
TMKC73424JM020966
Karosa C 734.24 1988
(15.2.1988)
[2/1988]
(10/2005)
10/2005
 
zobraziť
PD-369BF 21081
TMKC73420JM021081
Karosa C 734.20 1988
(25.2.1988)
[2/1988]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD-705BK 20925
TMKC73421JM020925
Karosa C 734.21 1988
(29.2.1988)
[3/1988]
(10/2005)
10/2005
 
zobraziť
PD-369BF 21196
TMKC73420JM021196
Karosa C 734.20 1988
(14.3.1988)
[3/1988]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
PD-372BF 24115
TMKC73440KM024115
Karosa C 734.40 1989
(26.1.1989)
[1/1989]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
PD-362BF 24215
TMKC73440KM024215
Karosa C 734.40 1989
(2.2.1989)
[2/1989]
(11/2005)
11/2005
 
zobraziť
PD-706BK 26082
TMKC73440KM026082
Karosa C 734.40 1989
(8.9.1989)
[9/1989]
(11/2005)
11/2005
 
zobraziť
PD-365BF 26987
TMKC73440KM026987
Karosa C 734.40 1989
(5.1.1990)
[1/1990]
(3/2006)
3/2006
 
zobraziť
PD-701BK 27342
TMKC73440LM027342
Karosa C 734.1340 1990
(31.1.1990)
[2/1990]
(1/2005)
2/2005
 
zobraziť
PD-363BF 30294
TMKC73440MM030294
Karosa C 734.1340 1991
(2/1991)
[2/1991]
(3/2006)
3/2006
 
zobraziť
PD-366BF 33383
TMKC41340PM033383
Karosa C 734.1340 1993
(1/1994)
[2/1994]
(7/2010)
7/2010
 
zobraziť
PD-373BF 33437
TMKC41340PM033437
Karosa C 734.1340 1993
(4/1994)
[5/1994]
(7/2010)
7/2010
 
zobraziť
PD-736BK 34300
TMKC41340RM034300
Karosa C 734.1340 1994
(12/1994)
[12/1994]
(7/2010)
7/2010
 
zobraziť
PD-697BT 34336
TMKC41340RM034336
Karosa C 734.1340 1994
(1/1995)
[1/1995]
(10/2011)
10/2011
 
zobraziť
PD-359BF 34571
TMKC41340SM034571
Karosa C 734.1340 1995
(7/1995)
[7/1995]
(12/2011)
12/2011
 
zobraziť
PD-737BK 34846
TMKC41340SM034846
Karosa C 734.1340 1995
(11/1995)
[11/1995]
(10/2009)
10/2009
 
zobraziť
PD 63-73II 14455 Karosa C 734.03 1986
(10.3.1986)
[3/1986]
(2/2003)
2/2003
 
zobraziť
PD-735BK 33671
TMKC41340PM033671
Karosa C 734.1340 1993
(1/1994)
[2/1994]
(6/2012)
6/2012
 
zobraziť
BN-803AH 16330 Karosa C 734.20 1986
(30.9.1986)
[10/1986]
(200x)
200x
 
zobraziť
BN-781AH 16069 Karosa C 734.20 1986
(30.9.1986)
[10/1986]
(200x)
200x
 
zobraziť
TO 61-61 11276 Karosa C 734.03 1985
(3/1985)
[3/1985]
(200x)
200x
 
zobraziť
TO 60-73 10726 Karosa C 734.00 1985
(31.1.1985)
[2/1985]
(200x)
200x
 
zobraziť
TO 57-77 7966 Karosa C 734.00 1984
(30.3.1984)
[4/1984]
(200x)
200x
 
zobraziť
TO 52-55 6/57002-92 Karosa C 734.00 1982
(1982)
[1982]
(200x)
200x
 
zobraziť
predchádzajúce 1 2 nasledujúce predchádzajúce 1 2 nasledujúce celkom 170
Vypísaných celkom 100 vozidiel, z toho:
  • vyradený: 99 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 1 vozidlo

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Prievidza: 53 vozidiel
  • Partizánske: 4 vozidlá
  • Bánovce nad Bebravou: 31 vozidiel
  • Handlová: 7 vozidiel
Posledná aktualizácia vozidiel: 1. 11. 2019.
zobraziť len prevádzkové vozidlá | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie

Zoradiť výpis podľa: