CHORVÁT: autobusy Karosa LC 736.1014

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
TN-282BR 29858
TMKL73640LM029858
Karosa LC 736.1014 1990
(8/2008)
[9/2008]
(5/2012)
5/2012
 
zobraziť
TN-969BP 29843
TMKL73640LM029843
Karosa LC 736.1014 1990
(2002)
[2002]
(4/2011)
4/2011
 
zobraziť
Vypísané celkom 2 vozidlá, obe v stave vyradený.
Posledná aktualizácia vozidiel: 30. 4. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie