SAD Lučenec: autobusy Karosa

autobusy, výrobca: Karosa

predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce celkom 225
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
LC 23-67 Karosa ŠL 11.1307 T 197x
(197x)
[197x]
(?)
?
 
zobraziť
LC 28-62 Karosa ŠL 11.1310 197x
(197x)
[197x]
(?)
?
 
zobraziť
RS 22-95 Karosa ŠL 11.1310 1973
(1973)
[1973]
(?)
?
 
zobraziť
LC 37-56 Karosa ŠD 11.2040 T 1975
(1975)
[1975]
(?)
?
 
zobraziť
LC 41-40 Karosa ŠL 11.1310 ?
(1978)
[1978]
(?)
?
 
zobraziť
RS 32-15 Karosa ŠL 11 197x
(197x)
[197x]
(?)
?
 
zobraziť
RS 36-37 Karosa ŠL 11.1310 197x
(197x)
[197x]
(12/1986)
12/1986
 
zobraziť
? 2062 Karosa C 734.00 1982
(1982)
[1982]
(?)
?
 
zobraziť
LC 58-52 2485 Karosa C 734.00 1982
(198x)
[198x]
(2002)
2002
 
zobraziť
LC-266AT 4551 Karosa B 731.00 1983
 
[1983]
 
1/2005
 
zobraziť
RV 53-59 7072 Karosa C 734.00 1983
(1983)
[1983]
(?)
?
 
zobraziť
RS-348AB 7741 Karosa LC 735.00 1984
 
[3/1984]
 
7/2009
 
zobraziť
RA-528AH 9386 Karosa C 734.00 1984
 
[1984]
 
7/2009
 
zobraziť
LC 85-23 9552 Karosa C 734.00 1984
(10/1984)
[10/1984]
(?)
?
 
zobraziť
RS-951AV 9703 Karosa C 734.00 1984
(1984)
[1984]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS 87-12 10293 Karosa C 734.03 1984
(29.12.1984)
[12/1984]
(2002)
2002
 
zobraziť
RS-596AT 10763 Karosa C 734.00 1985
(2/1985)
[2/1985]
(11/2007)
11/2007
 
zobraziť
RS 59-xx 10768 Karosa C 734.00 1985
(2/1985)
[2/1985]
(?)
?
 
zobraziť
RA-059AF 10867 Karosa C 734.00 1985
(?)
[?]
(8/2006)
8/2006
 
zobraziť
RS-057AU 11093 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(2/2012)
2/2012
 
zobraziť
LC-411AU 11225 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(11/2004)
11/2004
 
zobraziť
RS-588AT 11311 Karosa LC 735.00 1985
 
[1985]
 
2007
 
zobraziť
RS 60-85 11425 Karosa LC 735.00 1985
 
[1985]
 
12/2004
 
zobraziť
LC 6x-xx 11485 Karosa LC 735.00 1985
(1985)
[1985]
(1992)
1992
 
zobraziť
RA-079AF 12461 Karosa C 734.00 1985
(?)
[?]
(12/2003)
12/2003
 
zobraziť
LC 65-47 12660 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(6/2004)
6/2004
 
zobraziť
LC-429AU 12753 Karosa C 734.00 1985
 
[1985]
 
2/2007
 
zobraziť
RS-471AK 12699 Karosa C 734.00 1985
(?)
[?]
(2007)
2007
 
zobraziť
RA-452AF 12922 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
LC-757AJ 12996 Karosa LC 736.00 1985
(10/1985)
[10/1985]
(1/2015)
12/2015
 
zobraziť
RS 62-33 12956 Karosa LC 736.00 1985
(1985)
[1985]
(?)
?
 
zobraziť
RA-624AB 13338 Karosa LC 735.00 1985
(11/1985)
[11/1985]
(200x)
200x
 
zobraziť
RS 86-28 13546 Karosa C 734.03 1985
(29.11.1985)
[12/1985]
(1/2004)
1/2004
 
zobraziť
LC-264AT 13801 Karosa C 734.00 1986
(1/1986)
[1/1986]
(3/2011)
3/2011
 
zobraziť
RS-048AU 14043 Karosa LC 735.00 1986
 
[1986]
 
12/2010
 
zobraziť
LC-363AM 14167 Karosa LC 735.00 1986
(1/1986)
[1/1986]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RA-598AH 14419 Karosa C 734.00 1986
 
[1986]
 
7/2009
 
zobraziť
RV 61-37 14759 Karosa LC 736.00 1986
 
[4/1986]
 
12/2003
 
zobraziť
LC-265AT 15156 Karosa B 731.04 1986
(5/1986)
[5/1986]
(12/2014)
4/2015
 
zobraziť
LC-457AU 15848 Karosa C 734.03 1986
(1986)
[1986]
(2/2005)
2/2005
 
zobraziť
RA-061AF 15709 Karosa C 734.03 1986
(1986)
[1986]
(2007)
2007
 
zobraziť
LC-445AU 16196 Karosa C 734.20 1986
 
[1986]
 
7/2009
 
zobraziť
LC-424AU 16254 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(3/2011)
3/2011
 
zobraziť
LC-275AT 16381 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1987]
(3/2011)
3/2011
 
zobraziť
LC-269AT 17105 Karosa C 734.20 1986
(198x)
[198x]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
LC-454AU 16049 Karosa C 734.20 1986
(198x)
[198x]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS-055AU 16262 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(2007)
2007
 
zobraziť
RS-325AS 16028 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(2007)
11/2007
 
zobraziť
RS-593AT 16268 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(12/2010)
12/2010
 
zobraziť
RS-864AX 16516 Karosa C 735 1986
(1986)
[1986]
(3/2013)
3/2013
 
zobraziť
RS-088AA 16577 Karosa LC 735.22 1986
 
[1986]
 
7/2009
 
zobraziť
LC-727AJ 16906 Karosa LC 735.20 1986
(1986)
[1986]
 
11/2007
 
zobraziť
LC-646AI 16921 Karosa LC 735.20 1986
 
[1986]
 
7/2009
 
zobraziť
RS-339AT 16939 Karosa LC 735.20 1986
 
[1986]
 
7/2009
 
zobraziť
RS-413AV 16928 Karosa LC 735.20 1986
 
[1986]
 
2/2012
 
zobraziť
LC-440AU 17316 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(2/2007)
2/2007
 
zobraziť
LC-267AT 17464 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(3/2011)
3/2011
 
zobraziť
RS-583AT 17247 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(2/2012)
2/2012
 
zobraziť
RS-704AR 17293 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS-589AT 17483 Karosa C 734.20 1987
 
[1987]
 
7/2009
 
zobraziť
RS-446AR 17488 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS-054AU 17301 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(2/2012)
2/2012
 
zobraziť
RS-334AS 17436 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(2/2012)
2/2012
 
zobraziť
RA-058AF 17338 Karosa C 734.20 1987
(?)
[?]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
LC-420AU 17913 Karosa LC 735.20 1987
(17.3.1987)
[3/1987]
(12/2010)
12/2010
 
zobraziť
LC 70-56 17910 Karosa LC 735.20 1987
(17.3.1987)
[3/1987]
(7/2002)
7/2002
 
zobraziť
RS-706AR 17925 Karosa LC 735.20 1987
 
[1987]
 
2006
 
zobraziť
LC-770AJ 18807 Karosa LC 735.20 1987
 
[1987]
 
11/2007
 
zobraziť
RS-716AN 18861 Karosa LC 735.20 1987
(1987)
[1987]
 
2006
 
zobraziť
RS-438AR 18972 Karosa LC 735.20 1987
 
[1987]
 
7/2009
 
zobraziť
RA-649AH 18935 Karosa LC 735.20 1987
 
[1987]
 
7/2009
 
zobraziť
LC 77-07 19071 Karosa LC 735.22 1987
(1987)
[1987]
 
11/2004
 
zobraziť
LC-456AU 19323 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
LC-423AU 19500 Karosa C 735 1987
 
[1987]
 
7/2011
 
zobraziť
LC-756AJ 19451 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(12/2010)
12/2010
 
zobraziť
RS-447AR 19152 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS-445AR 19438 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(3/2011)
3/2011
 
zobraziť
RS-449AR 19485 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS-056AU 19798 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(2007)
2007
 
zobraziť
RS-385AK 19658 Karosa LC 735.20 1987
(1987)
[1987]
(2006)
2006
 
zobraziť
LC-431AU 19801
TMKC73420HM019801
Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
LC-435AU 19717
TMKC73620HM019717
Karosa LC 736.20 1987
(10/1987)
[10/1987]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS-265AP 20067
TMKB73220HM020067
Karosa C 734 1987
 
[1987]
 
3/2011
 
zobraziť
LC-455AU 20581
TMKC73424HM020581
Karosa C 734.24 1988
(1988)
[1988]
(3/2011)
3/2011
 
zobraziť
LC-438AU 20688
TMKC73421JM020688
Karosa C 734.21 1988
(2/1988)
[2/1988]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
LC-724AJ 21116 Karosa C 734.20 1988
 
[1988]
 
2/2012
 
zobraziť
RS-708AR 20748 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS-277AP 20953 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(12/2010)
12/2010
 
zobraziť
RS-164AS 20869 Karosa C 734.20 1988
 
[1988]
 
2/2012
 
zobraziť
RS-012AS 21291 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RA-577AH 20951
TMKC73421JM020951
Karosa C 734.21 1988
(1988)
[1988]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RA-578AH 20995 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
LC-801AJ 21465
TMKC73520JM021465
Karosa LC 735.20 1988
 
[1988]
 
7/2009
 
zobraziť
RS-598BG 21493
TMKL73520JM021493
Karosa LC 735.20 1988
(12/2007)
[12/2007]
(12/2016)
12/2016
 
zobraziť
RS-414AV 21771
TMKC73520JM021771
Karosa LC 735.20 1988
 
[1988]
 
7/2009
 
zobraziť
LC-548AX 21834
TMKC73520JM021834
Karosa LC 735.20 1988
(4/2008)
[4/2008]
(2015)
12/2015
 
zobraziť
LC 74-xx 21862
TMKC73520JM021862
Karosa LC 735.20 1988
 
[1988]
 
?
 
zobraziť
LC-453AU 21916
TMKC73420JM021916
Karosa C 734.20 1988
 
[1988]
 
12/2010
 
zobraziť
LC-425AU 22049 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(11/2007)
11/2007
 
zobraziť
RS-053AU 21879 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(2007)
2007
 
zobraziť
predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce predchádzajúce 1 2 3 nasledujúce celkom 225
Vypísaných celkom 100 vozidiel, z toho:
  • neznámy: 1 vozidlo
  • vyradený: 94 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 4 vozidlá
  • vyradený, existuje vrak: 1 vozidlo

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Lučenec: 35 vozidiel
  • Hnúšťa: 1 vozidlo
  • Rimavská Sobota: 27 vozidiel
  • Revúca: 11 vozidiel
  • Tornaľa: 5 vozidiel
Posledná aktualizácia vozidiel: 27. 5. 2020.
zobraziť len prevádzkové vozidlá | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie

Zoradiť výpis podľa: