SAD Lučenec: autobusy Karosa C 734.20

autobusy, výrobca: Karosa, nadtyp: C 734, typ: C 734.20

predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 41
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
LC-445AU 16196 Karosa C 734.20 1986
 
[1986]
 
7/2009
 
zobraziť
LC-423AU 19500 Karosa C 734.20 1987
 
[1987]
 
7/2011
 
zobraziť
RS-589AT 17483 Karosa C 734.20 1987
 
[1999]
 
7/2009
 
zobraziť
LC-724AJ 21116 Karosa C 734.20 1988
 
[1988]
 
2/2012
 
zobraziť
LC-453AU 21916
TMKC73420JM021916
Karosa C 734.20 1988
 
[1988]
 
12/2010
 
zobraziť
RS-164AS 20869 Karosa C 734.20 1988
 
[1999]
 
2/2012
 
zobraziť
LC-036AB 23633
TMKC73420JM023633
Karosa C 734.20 1988
(1997)
[1997]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS-297AS 25099
TMKB73240KM025099
Karosa C 734.20 1989
 
[1989]
 
11/2012
 
zobraziť
RS-265AP 20067
TMKB73220HM020067
Karosa C 734.20 1987
 
[1987]
 
3/2011
 
zobraziť
LC-034AB 23634
TMKC73420JM023634
Karosa C 734.20 1988
(1997)
[1997]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
LC-267AT 17464 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(3/2011)
3/2011
 
zobraziť
LC-440AU 17316 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(2/2007)
2/2007
 
zobraziť
LC-454AU 16049 Karosa C 734.20 1986
(198x)
[198x]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
LC-269AT 17105 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
LC-275AT 16381 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1987]
(3/2011)
3/2011
 
zobraziť
LC-425AU 22049 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(11/2007)
11/2007
 
zobraziť
LC-431AU 19801
TMKC73420HM019801
Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
LC-756AJ 19451 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(12/2010)
12/2010
 
zobraziť
LC-456AU 19323 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
LC-424AU 16254 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(3/2011)
3/2011
 
zobraziť
RA-578AH 20995 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RA-527AH 23540
TMKC73420JM023540
Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(12/2010)
12/2010
 
zobraziť
RA-058AF 17338 Karosa C 734.20 1987
(?)
[?]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS-704AR 17293 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS-055AU 16262 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(2007)
2007
 
zobraziť
RS-054AU 17301 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(2/2012)
2/2012
 
zobraziť
RS-593AT 16268 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(12/2010)
12/2010
 
zobraziť
RS-864AX 16516 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(3/2013)
3/2013
 
zobraziť
RS-583AT 17247 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(2/2012)
2/2012
 
zobraziť
RS-446AR 17488 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS-334AS 17436 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(2/2012)
2/2012
 
zobraziť
RS-445AR 19438 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(3/2011)
3/2011
 
zobraziť
RS-277AP 20953 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(12/2010)
12/2010
 
zobraziť
RS-012AS 21291 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS-056AU 19798 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(2007)
2007
 
zobraziť
RS-053AU 21879 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(2007)
2007
 
zobraziť
RS-325AS 16028 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(2007)
2007
 
zobraziť
RS-447AR 19152 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS-449AR 19485 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS-708AR 20748 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1987]
(7/2009)
7/2009
 
zobraziť
RS-595AP 22027 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(2007)
2007
 
zobraziť
predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 41
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Zoradiť výpis podľa:

Rýchle vyhľadávanie