Jaroslav Švajlen - Autobusová Doprava: autobusy Karosa LC 736

autobusy, výrobca: Karosa, nadtyp: LC 736

predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 2
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
fotka 9570 TO-423BD 29800
TMKL73640LM029800
Karosa LC 736.1014 1990
 
[9/2008]
 
8/2009
 
zobraziť
fotka 63059 TO-706DA 23412
TMKL73620JM023412
Karosa LC 736.20 1988
(4/2013)
[4/2013]
(2/2014)
4/2014
 
zobraziť
predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 2
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Zoradiť výpis podľa:

Rýchle vyhľadávanie