Jaroslav Švajlen - Autobusová Doprava: autobusy Karosa LC 936

autobusy, výrobca: Karosa, nadtyp: LC 936

predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 4
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
fotka 20657 TO-816CZ 3910
TMKL610381M003910
Karosa LC 936XE.1038 2001
(8/2014)
[8/2014]
(9/2014)
9/2014
 
zobraziť
fotka 13361 TO-250DY 1530
TMKL61038WM001530
Karosa LC 936E.1038 1998
 
[3/2017]
(2/2018)
2/2018
 
zobraziť
fotka 64556 TO-207DE 957
TMKL61037WM000957
Karosa LC 936.1037 1998
(1/2014)
[2/2014]
(4/2014)
 
 
zobraziť
fotka 52010 TO-341DRII 283
TMKL61037VM000283
Karosa LC 936.1037 1997
(3/2016)
[3/2016]
(10/2016)
10/2016
 
zobraziť
predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 4
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Zoradiť výpis podľa:

Rýchle vyhľadávanie