Jaroslav Švajlen - Autobusová Doprava: autobusy SOR

autobusy, výrobca: SOR

predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 2
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
fotka 64597 TO-361DL 142
TK9L9X501XXSL5142
SOR LC 9,5 1999
(5/2015)
[5/2015]
(11/2015)
11/2015
 
zobraziť
AAS 75E 491
TK9L9XX114LSL5491
SOR LH 9,5 2004
(12/2015)
[12/2015]
(2/2016)
2/2016
 
zobraziť
predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 2
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Zoradiť výpis podľa:

Rýchle vyhľadávanie