Arriva Nitra: autobusy Ikarus 280

autobusy, výrobca: Ikarus, nadtyp: 280

predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 99
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
NR 41-65 Ikarus 280.08 1974
(1974)
[2/1974]
(1982)
1982
 
zobraziť
NR 41-66 Ikarus 280.08 1974
(1974)
[2/1974]
(1982)
1982
 
zobraziť
NR 41-67 Ikarus 280.08 1974
(1974)
[2/1974]
(1982)
1982
 
zobraziť
NR 59-23 Ikarus 280.10 1977
(1977)
[1977]
(198x)
198x
 
zobraziť
NR 59-24 Ikarus 280.10 1977
(1977)
[1977]
(198x)
198x
 
zobraziť
NR 59-25 Ikarus 280.10 1977
(1977)
[1977]
(198x)
198x
 
zobraziť
NR 59-26 Ikarus 280.10 1977
(1977)
[1977]
(198x)
198x
 
zobraziť
NR 60-89 Ikarus 280.10 1977
(1977)
[1977]
(198x)
198x
 
zobraziť
NR 64-75 Ikarus 280.08 1978
(1978)
[1978]
(1988)
1988
 
zobraziť
NR 64-76 Ikarus 280.08 1978
(1978)
[1978]
(1988)
1988
 
zobraziť
NR 64-77 Ikarus 280.08 1978
(1978)
[1978]
(1988)
1988
 
zobraziť
NR 64-78 Ikarus 280.08 1978
(1978)
[1978]
(1988)
1988
 
zobraziť
NR 64-79 Ikarus 280.08 1978
(1978)
[1978]
(1988)
1988
 
zobraziť
NR 70-46 Ikarus 280.08 1979
(1979)
[1979]
(198x)
198x
 
zobraziť
NR 71-15 Ikarus 280.10 1979
(1979)
[1979]
(19xx)
19xx
 
zobraziť
NR 71-60 Ikarus 280.10 1979
(1979)
[1979]
(19xx)
19xx
 
zobraziť
NR 71-61 Ikarus 280.10 1979
(1979)
[1979]
(1983)
1984?
[1983]
zobraziť
NR 77-02 Ikarus 280.10 1980
(1980)
[1980]
(?)
?
 
zobraziť
NR 77-03 Ikarus 280.10 1980
(1980)
[1980]
(?)
?
 
zobraziť
NR 77-28 Ikarus 280.10 1980
(1980)
[1980]
(?)
?
 
zobraziť
NR 77-29 Ikarus 280.10 1980
(1980)
[1980]
(?)
?
 
zobraziť
NR 82-96 Ikarus 280.08 1981
(1981)
[1981]
(?)
?
 
zobraziť
NR 83-50 Ikarus 280.10 1981
(1981)
[1981]
(?)
?
 
zobraziť
NR 88-96 Ikarus 280.08 1982
(1982)
[6/1982]
(?)
?
 
zobraziť
NR 88-97 Ikarus 280.08 1982
(1982)
[6/1982]
(?)
?
 
zobraziť
NR-740AVII Ikarus 280.08 1982
(6/1982)
[6/1982]
(4/2003)
4/2003
 
zobraziť
NR 95-62 Ikarus 280.08 1983
(1983)
[1983]
(1994?)
1994?
 
zobraziť
NR 95-63 1xxx/83 Ikarus 280.08 1983
(1983)
[1983]
(199x)
199x
 
zobraziť
NR-762AV 1401/83 Ikarus 280.08 1983
(1983)
[1983]
(10/2002)
10/2002
 
zobraziť
NR 96-02 Ikarus 280.10 1983
(1983)
[1983]
(?)
?
 
zobraziť
NR 96-03 Ikarus 280.10 1983
(1983)
[1983]
(?)
?
 
zobraziť
NR 96-04 Ikarus 280.10 1983
(1983)
[1983]
(19xx)
19xx
 
zobraziť
NR 99-76 Ikarus 280.08 1984
(3/1984)
[3/1984]
(199x)
199x
 
zobraziť
NR-760AV 1095/84 Ikarus 280.08 1984
(3/1984)
[3/1984]
(4/2003)
7/2003
 
zobraziť
NRA 03-04 Ikarus 280.10 1984
(1984)
[1984]
(19xx)
19xx
 
zobraziť
NRA 03-05 Ikarus 280.10 1984
(1984)
[1984]
(19xx)
19xx
 
zobraziť
NR-759AV 1133 Ikarus 280.08 198x
(199x)
[199x]
(5/2008)
5/2008
 
zobraziť
NR 71-61II Ikarus 280.08 ?
(1985?)
[1985?]
(?)
?
 
zobraziť
NR-758AV Ikarus 280.10 1985
(1985)
[1985]
(10/2002)
10/2002
 
zobraziť
NRA 08-22 Ikarus 280.10 1985
(1985)
[1985]
(19xx)
19xx
 
zobraziť
NRA 08-52 Ikarus 280.08 1985
(1985)
[1985]
(?)
?
 
zobraziť
NR-757AV Ikarus 280.08 1985
(1985)
[1985]
(1/2005)
1/2005
 
zobraziť
NR-281BE 1771/86 Ikarus 280.10 1986
(1986)
[1986]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
NRA 13-99 Ikarus 280.10 1986
(1986)
[1986]
 
?
 
zobraziť
NRA 14-00 17xx/86 Ikarus 280.10 1986
(1986)
[1986]
 
?
 
zobraziť
NR-282BE 1747/86 Ikarus 280.10 1986
(1986)
[1986]
(5/2005)
5/2005
 
zobraziť
NRA 20-41 Ikarus 280.10 1987
(1987)
[1987]
(?)
?
 
zobraziť
NRA 20-42 Ikarus 280.10 1987
(1987)
[1987]
(?)
?
 
zobraziť
NRA 20-43 Ikarus 280.10 1987
(1987)
[1987]
(?)
?
 
zobraziť
NRA 20-44 Ikarus 280.10 1987
(1987)
[1987]
(?)
?
 
zobraziť
NR-283BE 2054/87 Ikarus 280.10 1987
(1987)
[1987]
(9/2005)
9/2005
 
zobraziť
NR-284BE 2102/87 Ikarus 280.10 1987
(7/1987)
[7/1987]
(2/2009)
2/2009
 
zobraziť
NR-287BE 2126/87 Ikarus 280.10 1987
(6/1987)
[6/1987]
(1/2009)
6/2009
 
zobraziť
NR-441BE 2121/87 Ikarus 280.08 1987
(1987)
[1987]
(12/2018)
 
 
zobraziť
NRA 24-27 5xx/88 Ikarus 280.10 1988
(1988)
[1988]
(199x)
199x
 
zobraziť
NRA 24-28 Ikarus 280.10 1988
(1988)
[1988]
(?)
?
 
zobraziť
NRA 24-29 Ikarus 280.10 1988
(1988)
[1988]
(?)
?
 
zobraziť
NR-288BE 525/88
280.10.525.88
Ikarus 280.10 1988
(1/1988)
[1/1988]
(2/2009)
2/2009
 
zobraziť
NR-501BM 510/88 Ikarus 280.10 1988
(1/1988)
[1/1988]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
NR-752AV 2802/88 Ikarus 280.08 1988
(1988)
[1988]
(9/2005)
9/2005
 
zobraziť
NR-751AV 28xx Ikarus 280.08 1988
(1988)
[8/1988]
(2/2003)
4/2003
 
zobraziť
NR-750AV 28xx Ikarus 280.08 1988
(1988)
[8/1988]
(8/2008)
12/2008
 
zobraziť
NR-749AV 2837/88 Ikarus 280.08 1988
(1988)
[1988]
(1/2009)
2/2009
 
zobraziť
NR-748AV 2842/88 Ikarus 280.08 1988
(1988)
[1988]
(5/2005)
9/2005
 
zobraziť
NR-604BM 4119/88 Ikarus 280.10 1988
(12/1988)
[12/1988]
(3/2005)
3/2005
 
zobraziť
NRA 32-31 Ikarus 280.00 ?
(1989)
[1989]
 
1991/1992
 
zobraziť
NR-747AV 1005/89 Ikarus 280.08/A 1989
(1989)
[1989]
(6/2003)
11/2003
 
zobraziť
NR-746AV 9xx Ikarus 280.08/A 1989
(1989)
[7/1989]
(6/2007)
9/2007
 
zobraziť
NR-745AV 947/89 Ikarus 280.08/A 1989
(1989)
[1989]
(12/2008)
12/2008
 
zobraziť
NRA 33-20 047/80
280.00.047.80
Ikarus 280.00 1980
(1989)
[1989]
 
1991/1992
 
zobraziť
NRA 33-21 Ikarus 280.00 ?
(1989)
[1989]
 
1991/1992
 
zobraziť
NRA 33-22 Ikarus 280.00 ?
(1989)
[1989]
 
1991/1992
 
zobraziť
NR-289BE 2948/89 Ikarus 280.10 1989
(1989)
[1989]
(5/2005)
5/2005
 
zobraziť
NR-608BM 2887/89 Ikarus 280.10 1989
(8/1989)
[8/1989]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
NR-014BS 3611/89 Ikarus 280.10 1989
(11/1989)
[11/1989]
(4/2004)
4/2004
 
zobraziť
NR-743AV 3965/89 Ikarus 280.08/A 1989
(1/1990)
[1/1990]
(12/2008)
12/2008
 
zobraziť
NR-742AV 3993/89 Ikarus 280.08/A 1989
(12/1989)
[1/1990]
(2/2008)
2/2008
 
zobraziť
NR-741AV 3935/89 Ikarus 280.08/A 1989
(1990)
[1990]
(12/2008)
12/2008
 
zobraziť
NR-764AVII 3874/89 Ikarus 280.08/A 1989
(1/1990)
[1/1990]
(1/2009)
2/2009
 
zobraziť
NR-739AV 1317/83 Ikarus 280.08 1983
(1992)
[1992]
(?)
?
 
zobraziť
NR-763AV 1798/85 Ikarus 280.08 1985
(1994)
[1994]
(10/2002)
10/2002
 
zobraziť
NR-761AV 2824/88 Ikarus 280.08 1988
(199x)
[199x]
(6/2004)
7/2004
 
zobraziť
NR-753AV 1901 Ikarus 280.08 198x
(199x)
[199x]
(2/2004)
2/2004
 
zobraziť
NR-739AVII Ikarus 280.08 198x
(?)
[?]
(12/2004)
12/2004
 
zobraziť
? Ikarus 280.08 1988
(?)
[?]
(?)
?
 
zobraziť
NR-257AJ 1124/84 Ikarus 280.08 1984
(1998)
[1998]
(8/2008)
12/2008
 
zobraziť
NR-368BK 2140/87 Ikarus 280.10 1987
(8/2002)
[8/2002]
(2/2007)
2/2007
 
zobraziť
NR-369BK 3659/89 Ikarus 280.08/A 1989
(9/2002)
[9/2002]
 
4/2004
 
zobraziť
NR-422BK 2118/87 Ikarus 280.10 1987
(9/2002)
[9/2002]
(8/2005)
8/2005
 
zobraziť
NR-423BK 3997/89 Ikarus 280.08/A 1989
(9/2002)
[9/2002]
(2005)
2005
 
zobraziť
NR-511BM 951/89 Ikarus 280.08/A 1989
(12/2002)
[12/2002]
(8/2005)
9/2005
 
zobraziť
NR-512BM 3727/89 Ikarus 280.08/A 1989
(12/2002)
[12/2002]
 
12/2008
 
zobraziť
NR-518BM 3729/89 Ikarus 280.08/A 1989
(12/2002)
[12/2002]
 
2/2008
 
zobraziť
NR-520BM 1032/84 Ikarus 280.08 1984
(12/2002)
[12/2002]
(10/2007)
2/2008
 
zobraziť
- 2782/88 Ikarus 280.08 1988
 
[4/2005]
 
4/2005
 
zobraziť
NR-423BKII 2786/88 Ikarus 280.08 1988
 
[4/2005]
 
6/2008
 
zobraziť
NRA 3x-xx Ikarus 280.00 ?
(1989)
[1989]
 
1991/1992
 
zobraziť
NRA 3x-xx Ikarus 280.00 ?
(1989)
[1989]
 
1991/1992
 
zobraziť
NRA 03-24 2xxx Ikarus 280.08 1984
(1984)
[9/1984]
(199x)
199x
 
zobraziť
predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 99
Vypísaných celkom 99 vozidiel, z toho:
 • vyradený: 91 vozidiel
 • zošrotovaný: 1 vozidlo
 • predaný inému dopravcovi: 2 vozidlá
 • odstavený (dlhodobo/definitívne): 1 vozidlo
 • vyradený, existuje vrak: 3 vozidlá
 • neznámy: 1 vozidlo

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

 • Nitra - MHD: 57 vozidiel
 • Nitra: 33 vozidiel
 • Zlaté Moravce: 1 vozidlo
 • Topoľčany: 5 vozidiel
 • Slovnaft Bratislava: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 24. 9. 2020.
zobraziť len prevádzkové vozidlá | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie

Zoradiť výpis podľa: