SAD Zvolen: autobusy Citelis

autobusy, nadtyp: Citelis

predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 63
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
ZV-156CA 924
VNEPS09D506000924
Iveco Citelis 12M CNG 2009
(9/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZV-164CA 947
VNEPS09D506000947
Iveco Citelis 12M CNG 2009
(9/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZV-169CA 958
VNEPS09D506000958
Iveco Citelis 12M CNG 2009
(9/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZV-159CA 945
VNEPS09D506000945
Iveco Citelis 12M CNG 2009
(9/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZV-162CA 944
VNEPS09D506000944
Iveco Citelis 12M CNG 2009
(9/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZV-165CA 948
VNEPS09D506000948
Iveco Citelis 12M CNG 2009
(9/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZV-158CA 943
VNEPS09D506000943
Iveco Citelis 12M CNG 2009
(9/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZV-157CA 925
VNEPS09D506000925
Iveco Citelis 12M CNG 2009
(9/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZV-153CA 922
VNEPS09D506000922
Iveco Citelis 12M CNG 2009
(9/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZV-166CA 960
VNEPS09D506000960
Iveco Citelis 10,5M CNG 2009
(9/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZV-948CI 112
VNEPS09D50M000112
Iveco Citelis 12M CNG 2011
 
[12/2011]
 
 
 
zobraziť
ZV-395CI 114
VNEPS09D50M000114
Iveco Citelis 12M CNG 2011
 
[12/2011]
 
 
 
zobraziť
ZV-960CI 111
VNEPS09D50M000111
Iveco Citelis 12M CNG 2011
 
[12/2011]
 
 
 
zobraziť
ZV-952CI 113
VNEPS09D50M000113
Iveco Citelis 12M CNG 2011
 
[12/2011]
 
 
 
zobraziť
ZV-124CJ 117
VNEPS09D50M000117
Iveco Citelis 12M CNG 2011
 
[12/2011]
 
 
 
zobraziť
ZV-987CI 116
VNEPS09D50M000116
Iveco Citelis 12M CNG 2011
 
[12/2011]
 
 
 
zobraziť
ZV-014CJ 115
VNEPS09D50M000115
Iveco Citelis 12M CNG 2011
 
[12/2011]
 
 
 
zobraziť
ZV-994CI 120
VNEPS09D50M000120
Iveco Citelis 12M CNG 2011
 
[12/2011]
 
 
 
zobraziť
ZV-003CJ 124
VNEPS09D50M000124
Iveco Citelis 12M CNG 2011
 
[12/2011]
 
 
 
zobraziť
ZV-117CJ 121
VNEPS09D50M000121
Iveco Citelis 12M CNG 2011
 
[12/2011]
 
 
 
zobraziť
ZV-119CJ 119
VNEPS09D50M000119
Iveco Citelis 12M CNG 2011
 
[12/2011]
 
 
 
zobraziť
ZV-131CJ 118
VNEPS09D50M000118
Iveco Citelis 12M CNG 2011
 
[12/2011]
 
 
 
zobraziť
ZV-981CI 123
VNEPS09D50M000123
Iveco Citelis 12M CNG 2011
 
[12/2011]
(10/2015)
12/2015
 
zobraziť
ZV-652CI 125
VNEPS09D50M000125
Iveco Citelis 12M CNG 2011
 
[12/2011]
 
 
 
zobraziť
ZV-967CI 122
VNEPS09D50M000122
Iveco Citelis 12M CNG 2011
(12/2011)
[1/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-154CA 923
VNEPS09D506000923
Iveco Citelis 12M CNG 2009
(9/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZV-163CA 946
VNEPS09D506000946
Iveco Citelis 12M CNG 2009
(9/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZV-167CA 949
VNEPS09D506000949
Iveco Citelis 12M CNG 2009
(9/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZV-168CA 950
VNEPS09D506000950
Iveco Citelis 12M CNG 2009
(9/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZV-170CA 959
VNEPS09D506000959
Iveco Citelis 12M CNG 2009
(9/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZV-754CL 1883
VNEPS09D506001883
Iveco Citelis 12M CNG 2012
 
[10/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-441CM 1874
VNEPS09D506001874
Iveco Citelis 12M CNG 2012
 
[10/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-615CM 1881
VNEPS09D506001881
Iveco Citelis 12M CNG 2012
(10/2012)
[12/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-666CM 1878
VNEPS09D506001878
Iveco Citelis 12M CNG 2012
 
[10/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-862CM 1880
VNEPS09D506001880
Iveco Citelis 12M CNG 2012
 
[10/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-865CM 1879
VNEPS09D506001879
Iveco Citelis 12M CNG 2012
 
[10/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-026CN 1882
VNEPS09D506001882
Iveco Citelis 12M CNG 2012
 
[10/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-032CN 1876
VNEPS09D506001876
Iveco Citelis 12M CNG 2012
 
[10/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-041CN 1875
VNEPS09D506001875
Iveco Citelis 12M CNG 2012
 
[10/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-055CN 1877
VNEPS09D506001877
Iveco Citelis 12M CNG 2012
 
[10/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-236CN 5358
VNEPU09D200305358
Iveco Citelis 18M CNG 2012
(11/2012)
[8.1.2013]
(8.1.2013)
1/2013
 
zobraziť
ZV-860CM 5370
VNEPU09D200305370
Iveco Citelis 18M CNG 2012
 
[11/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-726CN 5371
VNEPU09D200305371
Iveco Citelis 18M CNG 2012
 
[11/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-251CN 5380
VNEPU09D200305380
Iveco Citelis 18M CNG 2012
 
[11/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-736CN 5386
VNEPU09D200305386
Iveco Citelis 18M CNG 2012
 
[11/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-345CN 5410
VNEPU09D200305410
Iveco Citelis 18M CNG 2012
 
[11/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-719CN 5390
VNEPU09D200305390
Iveco Citelis 18M CNG 2012
 
[11/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-858CM 5399
VNEPU09D200305399
Iveco Citelis 18M CNG 2012
 
[11/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-735CN 5388
VNEPU09D200305388
Iveco Citelis 18M CNG 2012
 
[11/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-363CN 5403
VNEPU09D200305403
Iveco Citelis 18M CNG 2012
 
[11/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-349CN 5413
VNEPU09D200305413
Iveco Citelis 18M CNG 2012
 
[11/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-732CN 5423
VNEPU09D200305423
Iveco Citelis 18M CNG 2012
 
[11/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-344CN 5428
VNEPU09D200305428
Iveco Citelis 18M CNG 2012
 
[11/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-723CN 5364
VNEPU09D200305364
Iveco Citelis 18M CNG 2012
 
[11/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-410CN 241
VNEPS09D50M000241
Iveco Citelis 12M CNG 2012
 
[12/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-557CN 240
VNEPS09D50M000240
Iveco Citelis 12M CNG 2012
 
[12/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-565CN 239
VNEPS09D50M000239
Iveco Citelis 12M CNG 2012
 
[12/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-987CV 242
VNEPS09D50M000242
Iveco Citelis 12M CNG 2012
 
[12/2012]
 
 
 
zobraziť
ZV-718CR 5798
VNEPU09D200305798
Iveco Citelis 18M CNG 2013
 
[8/2013]
 
 
 
zobraziť
ZV-596CX 589
VNEPS09D50M000589
Iveco Citelis 12M CNG 2014
(9/2014)
[10/2014]
 
 
 
zobraziť
ZV-702CX 593
VNEPS09D50M000593
Iveco Citelis 12M CNG 2014
(9/2014)
[10/2014]
 
 
 
zobraziť
ZV-710CX 587
VNEPS09D50M000587
Iveco Citelis 12M CNG 2014
(9/2014)
[10/2014]
 
 
 
zobraziť
ZV-720CX 588
VNEPS09D50M000588
Iveco Citelis 12M CNG 2014
(9/2014)
[10/2014]
 
 
 
zobraziť
predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 63
Vypísaných celkom 63 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 61 vozidiel
  • vyradený: 2 vozidlá

Vypísané prevádzkové vozidlá (61) majú približný priemerný vek 8,8 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Žiar nad Hronom: 5 vozidiel
  • Zvolen: 24 vozidiel
  • Banská Bystrica: 34 vozidiel
Posledná aktualizácia vozidiel: 3. 7. 2020.
zobraziť len prevádzkové vozidlá | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie

Zoradiť výpis podľa: