DP Bratislava: autobusy Mercedes-Benz

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-686DP 1501
WEB61251213090552
Mercedes-Benz O 405 GN2 1998
(3/2014)
[3/2014]
(5/2015)
5/2015
 
zobraziť
NR-912FF 1502
WEB61251213084069
Mercedes-Benz O 405 GN2 1996
(11/2009)
[11/2009]
(7/2011)
7/2011
 
zobraziť
NR-907FF 1503
WEB61252213084868
Mercedes-Benz O 405 GN2 1996
(11/2009)
[11/2009]
(2/2010)
2/2010
[2011]
zobraziť
NR-653FI 1503II
WDB61252213079547
Mercedes-Benz O 405 GN2 1995
(3/2010)
[3/2010]
(7/2011)
7/2011
 
zobraziť
NR-905FF 1504
WEB61251213084547
Mercedes-Benz O 405 GN2 1996
(11/2009)
[11/2009]
(7/2011)
7/2011
 
zobraziť
NR-908FF 1505
WEB61251213087564
Mercedes-Benz O 405 GN2 1997
(10/2009)
[10/2009]
(7/2011)
7/2011
 
zobraziť
BL-901DV 1506
WEB61251213084002
Mercedes-Benz O 405 GN2 1996
(2/2014)
[2/2014]
(5/2015)
5/2015
 
zobraziť
BL-306EB 1507
WEB61251413090567
Mercedes-Benz O 405 GN2 1998
(3/2014)
[3/2014]
(5/2015)
5/2015
 
zobraziť
BL-331EB 1508
WDB61251213082814
Mercedes-Benz O 405 GN2 1995
(2/2014)
[2/2014]
(5/2015)
5/2015
 
zobraziť
BL-896DV 1509
WEB61251413090569
Mercedes-Benz O 405 GN2 1998
(9/2014)
[9/2014]
(5/2015)
5/2015
 
zobraziť
NR-552FG 1510
WEB61251213087561
Mercedes-Benz O 405 GN2 1997
(11/2009)
[11/2009]
(7/2011)
7/2011
 
zobraziť
NR-298FG 1511
WEB61251413090568
Mercedes-Benz O 405 GN2 1998
(11/2009)
[11/2009]
(7/2011)
7/2011
 
zobraziť
BA-914NJ 1900
WDB9046631R855236
Mercedes-Benz Sprinter Mk1 FL 2005
(12/2005)
[12/2005]
(6/2018)
5/2019
 
zobraziť
BA-913NJ 1901
WDB9046631R854453
Mercedes-Benz Sprinter Mk1 FL 2005
(12/2005)
[12/2005]
(5/2016)
7/2016
 
zobraziť
BA-435MS 2020
WEB62801013107175
Mercedes-Benz O 530 Citaro CNG 2005
(11/2009)
[11/2009]
(2/2018)
11/2018
 
zobraziť
BA-529ZB 4901
WEB62848613119847
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(2/2010)
[2/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-732ZH 4902
WEB62848613119850
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-733ZH 4903
WEB62848613119851
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-735ZH 4904
WEB62848613119852
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
AA-930KL 4905
WEB62848613119854
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-740ZH 4906
WEB62848613119856
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
(13.4.2023)
2024
 
zobraziť
BA-741ZH 4907
WEB62848613119857
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-742ZH 4908
WEB62848613119860
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-743ZH 4909
WEB62848613119861
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
(28.11.2020)
9/2022
[9/2022]
zobraziť
BA-745ZH 4910
WEB62848613119865
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-734AG 4911
WEB62848613119869
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-728AG 4912
WEB62848613119866
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-736AG 4913
WEB62848613119849
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-732AG 4914
WEB62848613119868
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
(13.5.2021)
 
 
zobraziť
BL-735AG 4915
WEB62848613119846
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-724AG 4916
WEB62848613119863
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-723AG 4917
WEB62848613119862
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-726AG 4918
WEB62848613119864
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-721AG 4919
WEB62848613119858
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-298MM 4920
WEB62848613119867
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(10/2010)
[10/2010]
(30.12.2022)
4/2024
 
zobraziť
BT-828EP 4921
WEB62828513108765
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2006
(12/2008)
[12/2008]
 
 
 
zobraziť
BL-037AP 4922
WEB62848613119848
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(12/2010)
[12/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-038AP 4923
WEB62848613119859
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(12/2010)
[12/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-162AP 4924
WEB62848613119855
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(12/2010)
[12/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-163AP 4925
WEB62848613119845
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(12/2010)
[12/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-164AP 4926
WEB62848613119853
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2010
(12/2010)
[12/2010]
(18.5.2022)
6/2022
[9/2022]
zobraziť
BL-993ES 4927
WEB62848613124714
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-027KT 4928
WEB62848613124715
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-980ER 4929
WEB62848613124716
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-680ET 4930
WEB62848613124717
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-687ET 4931
WEB62848613124718
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-994ES 4932
WEB62848613124719
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-999ES 4933
WEB62848613124720
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-963ER 4934
WEB62848613124721
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-702ET 4935
WEB62848613124722
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-718EL 4936
WEB62848613124723
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-581EP 4937
WEB62848613124724
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-077GZ 4938
WEB62848613124725
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-967ER 4939
WEB62848613124726
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-744GS 4940
WEB62848613124727
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-988ES 4941
WEB62848613124728
Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity 2012
(1/2013)
[1/2013]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 56 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 35 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 13 vozidiel
  • vyradený: 2 vozidlá
  • vyradený, existuje vrak: 2 vozidlá
  • zošrotovaný: 2 vozidlá
  • odstavený (dočasne): 2 vozidlá

Vypísané prevádzkové vozidlá (37) majú približný priemerný vek 13,3 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Vozovňa Petržalka: 46 vozidiel
  • Vozovňa Trnávka: 9 vozidiel
  • Vozovňa Jurajov dvor: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 2. 6. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie