DP Bratislava: autobusy Otokar

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BT-494ET 3311
NLRTMZ180NA008971
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[10.1.2022]
 
 
 
zobraziť
BT-396ET 3312
NLRTMZ180NA008967
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[10.1.2022]
 
 
 
zobraziť
BT-823ET 3313
NLRTMZ180NA008988
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[10.1.2022]
 
 
 
zobraziť
BT-465FY 3314
NLRTMZ180NA008905
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[10.1.2022]
 
 
 
zobraziť
BT-463FY 3315
NLRTMZ180NA008892
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[10.1.2022]
 
 
 
zobraziť
BT-508ET 3316
NLRTMZ180NA008957
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-829ET 3317
NLRTMZ180NA008975
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[10.1.2022]
 
 
 
zobraziť
BT-466FY 3318
NLRTMZ180NA008968
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[10.1.2022]
 
 
 
zobraziť
BT-085EG 3319
NLRTMZ180NA008894
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[10.1.2022]
 
 
 
zobraziť
BT-086EG 3320
NLRTMZ180NA008960
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[10.1.2022]
 
 
 
zobraziť
BT-114EG 3321
NLRTMZ180NA008966
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[11.1.2022]
 
 
 
zobraziť
BT-495FY 3322
NLRTMZ180NA008974
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-099EG 3323
NLRTMZ180NA008999
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-818ET 3324
NLRTMZ180NA009007
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-112EG 3325
NLRTMZ180NA009015
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-835ET 3326
NLRTMZ180NA009016
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-101EG 3327
NLRTMZ180NA009019
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-502EG 3328
NLRTMZ180NA008977
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-096EG 3329
NLRTMZ180NA008985
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-518EG 3330
NLRTMZ180NA008991
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-480FY 3331
NLRTMZ180NA008997
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-838ER 3332
NLRTMZ180NA009001
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-120EG 3333
NLRTMZ180NA009003
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-095EG 3334
NLRTMZ180NA009005
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-491FY 3335
NLRTMZ180NA009017
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-482FY 3336
NLRTMZ180NA008899
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-103EG 3337
NLRTMZ180NA008955
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[2/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-505EG 3338
NLRTMZ180NA008961
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-472FY 3339
NLRTMZ180NA008963
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-104EG 3340
NLRTMZ180NA008964
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-507EG 3341
NLRTMZ180NA008972
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-497FY 3342
NLRTMZ180NA008993
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-500EG 3343
NLRTMZ180NA009009
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-503EG 3344
NLRTMZ180NA008979
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-778EG 3345
NLRTMZ180NA008982
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-522EG 3346
NLRTMZ180NA008995
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-491EG 3347
NLRTMZ180NA009020
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-796EG 3348
NLRTMZ180NA009021
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-799EG 3349
NLRTMZ180NA009023
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
BT-783EG 3350
NLRTMZ180NA009024
Otokar Kent LF Articulated 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 40 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 38 vozidiel
  • odstavený (dočasne): 2 vozidlá

Vypísané prevádzkové vozidlá (40) majú približný priemerný vek 1 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Vozovňa Jurajov dvor: 20 vozidiel
  • Vozovňa Trnávka: 20 vozidiel
Posledná aktualizácia vozidiel: 10. 6. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie