KRODOS BUS: autobusy Karosa C 734.40

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
KM 68-xx 24381
TMKC73440KM024381
Karosa C 734.40 1989
 
[3/1989]
(?)
?
 
zobraziť
KM 68-3x 24369
TMKC73440KM024369
Karosa C 734.40 1989
(3/1989)
[3/1989]
(6/2001)
6/2001
 
zobraziť
KM 71-34 26982
TMKC73440KM026982
Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(9/2003)
9/2003
 
zobraziť
Vypísané celkom 3 vozidlá, všetky v stave predaný inému dopravcovi.
Posledná aktualizácia vozidiel: 14. 1. 2021.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie