Arriva Liorbus: autobusy Karosa

autobusy, výrobca: Karosa

predchádzajúce 1 2 3 4 nasledujúce predchádzajúce 1 2 3 4 nasledujúce celkom 389
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
LM 30-10 Karosa ŠL 11.13xx T 197x
(1972/1973)
[1972/1973]
(?)
?
 
zobraziť
LM 32-72 Karosa ŠL 11.1310 197x
(197x)
[197x]
(?)
?
 
zobraziť
LM 39-49 Karosa ŠL 11.1310 197x
(1975?)
[1975?]
(?)
?
 
zobraziť
LM 58-82 Karosa ŠL 11.1310 ?
(?)
[?]
(?)
?
 
zobraziť
LM 61-05 Karosa ŠM 11.1630 ?
(?)
[?]
(?)
?
 
zobraziť
LM 63-85 Karosa ŠL 11.1310 ?
(?)
[?]
(?)
?
 
zobraziť
DK 30-68 Karosa ŠL 11.1310 197x
(197x)
[197x]
(?)
?
 
zobraziť
DK 3x-xx 12127 Karosa ŠL 11.1310 1976
(10/1976)
[10/1976]
(1986?)
1986?
 
zobraziť
LM 76-70 Karosa ŠD 11.2040 T ?
(?)
[?]
(?)
?
 
zobraziť
LM xx-xx 19144 Karosa ŠD 11.2040 1979
(1979)
[1979]
(?)
?
 
zobraziť
LM 81-94 Karosa ŠD 11.2040 ?
(?)
[?]
(?)
?
 
zobraziť
LM 68-05 Karosa C 734.00 198x
 
[1981/1982]
(?)
?
 
zobraziť
LM 68-77 Karosa C 734.00 198x
 
[1981/1982]
(?)
?
 
zobraziť
LM 68-xx 1026 Karosa C 734.00 1982
(13.1.1982)
[1/1982]
(?)
?
 
zobraziť
DK-408AG 1209 Karosa C 734.00 1982
(2/1982)
[2/1982]
 
6/2005
 
zobraziť
DK 47-51 2127 Karosa C 734.00 1982
(27.5.1982)
[6/1982]
(199x)
199x
 
zobraziť
DK 48-21 Karosa C 734.00 198x
 
[1982?]
(?)
?
 
zobraziť
DK xx-xx 2172 Karosa C 734.00 1982
(5/1982)
[5/1982]
 
199x
 
zobraziť
LM 70-43 2508 Karosa C 734.00 1982
(1982)
[1982]
(5/2003)
5/2003
 
zobraziť
LM 70-89 Karosa C 734.00 198x
 
[1982?]
(?)
?
 
zobraziť
DK 49-34 4259 Karosa B 731.00 1983
(1983)
[1983]
(11/2002)
11/2002
 
zobraziť
LM xx-xx 4373 Karosa B 731.00 1983
(1983)
[1983]
(?)
?
 
zobraziť
RK-511AE 4533 Karosa B 731.00 1983
(1983)
[1983]
(4/2006)
4/2006
 
zobraziť
LM 73-xx 4794 Karosa LC 735.00 1983
(4/1983)
[4/1983]
(?)
?
 
zobraziť
DK xx-xx 4839 Karosa LC 735.00 1983
(4/1983)
[4/1983]
(?)
?
 
zobraziť
LM 73-xx 4868 Karosa LC 735.00 1983
(4/1983)
[4/1983]
(1995?)
1995?
 
zobraziť
LM 74-11 Karosa LC 735.00 1983
 
[1983]
(?)
?
 
zobraziť
RK-596AU 5136 Karosa LC 735.00 1983
(5/1983)
[5/1983]
(6/2008)
6/2008
 
zobraziť
DK-405AG 5484 Karosa C 734.00 1983
(1983)
[1983]
 
6/2009
 
zobraziť
DK-316AC 5780 Karosa C 734.00 1983
(8/1983)
[8/1983]
(?)
2004?
 
zobraziť
RK-204AC 5878 Karosa C 734.00 1983
(1983)
[1983]
 
4/2004
 
zobraziť
LM 75-13 Karosa C 734.00 198x
 
[1983?]
(?)
?
 
zobraziť
LM 75-22 5927 Karosa C 734.00 1983
(1983)
[1983]
(?)
?
 
zobraziť
LM 75-31 5964 Karosa C 734.00 1983
(1983)
[1983]
(?)
?
 
zobraziť
DK-537AB 6035 Karosa C 734.00 1983
(9/1983)
[9/1983]
(1997?)
1997?
 
zobraziť
LM 76-71 Karosa C 734.00 198x
 
[1983?]
(?)
?
 
zobraziť
LM 85-06 6152 Karosa C 734.00 1983
(1983)
[1983]
(?)
?
 
zobraziť
LM-670AI 7415 Karosa C 734.00 1984
(1984)
[1984]
 
3/2007
 
zobraziť
LM 77-37 Karosa LC 735.00 198x
 
[1984?]
(?)
?
 
zobraziť
LM 7x-xx 7739 Karosa LC 735.00 1984
(3/1984)
[3/1984]
(?)
?
 
zobraziť
LM 7x-xx 7770 Karosa LC 735.00 1984
(3/1984)
[3/1984]
(1992)
1992
 
zobraziť
LM 78-07 Karosa C 734.00 198x
 
[1984?]
(?)
?
 
zobraziť
DK 5x-xx 7991 Karosa C 734.00 1984
 
[1984]
 
1992
 
zobraziť
LM 79-47 8866 Karosa B 731.00 1984
(1984)
[1984]
(?)
?
 
zobraziť
LM xx-xx 9277 Karosa LC 736.00 1984
(1984)
[1984]
(?)
?
 
zobraziť
DK-005AG 9397 Karosa C 734.00 1984
(1984)
[1984]
 
5/2008
 
zobraziť
DK-054AG 9368 Karosa C 734.00 1984
(9/1984)
[9/1984]
(12/2003)
12/2003
 
zobraziť
LM 80-13 Karosa C 734.00 198x
 
[1984?]
(?)
?
 
zobraziť
LM 80-14 9447 Karosa C 734.00 1984
(1984)
[1984]
(?)
?
 
zobraziť
LMA 10-82 9527 Karosa C 734.00 1984
(1984)
[1984]
(?)
?
 
zobraziť
DK-065AG 9983 Karosa C 734.00 1984
(1984)
[1984]
 
10/2009
 
zobraziť
DK-372AG 10636 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(10/2003)
10/2003
 
zobraziť
DK-062AG 10662 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
 
5/2008
 
zobraziť
DK 56-56 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
 
?
 
zobraziť
DK-371AG 10750 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(12/2003)
12/2003
 
zobraziť
DK-070AG 10781 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(4/2004)
4/2004
 
zobraziť
DK-056AG 10756 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(12/2003)
12/2003
 
zobraziť
LM 81-39 10572 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(?)
?
 
zobraziť
RK-249AC 10735 Karosa C 734.00 1985
(2/1985)
[2/1985]
 
12/2003
 
zobraziť
DK-044AG 10874 Karosa C 734.00 1985
 
[1985]
 
5/2008
 
zobraziť
LM 82-05 Karosa C 734.0x 198x
 
[1985?]
(?)
?
 
zobraziť
RK-250AC 11175 Karosa C 734.03 1985
(1985)
[1985]
(4/2005)
4/2005
 
zobraziť
LM-680AD 11283 Karosa C 734.03 1985
(1985)
[1985]
 
11/2003
 
zobraziť
RK-595AU 11330 Karosa LC 735.00 1985
(1985)
[1985]
 
5/2008
 
zobraziť
LM 82-08 11380 Karosa LC 735.00 1985
 
[1985]
(?)
?
 
zobraziť
? 11526 Karosa LC 735.00 1985
(4/1985)
[4/1985]
(?)
?
 
zobraziť
LM 82-43 11xxx Karosa B 731.00 1985
(1985)
[1985]
(?)
?
 
zobraziť
LM 8x-xx 11933 Karosa B 731.00 1985
(1985)
[1985]
(?)
?
[2007]
zobraziť
RK-779AA 11804 Karosa B 731.00 1985
(1985)
[1985]
(1999)
1999
 
zobraziť
RK-939AD 12046 Karosa B 731.00 1985
(1985)
[1985]
 
1999?
 
zobraziť
LM 83-87 Karosa C 734.03 1985
 
[1985]
(?)
?
 
zobraziť
DK-069AG 12292 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(10/2003)
10/2003
 
zobraziť
DK 58-52 12438 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(11/2002)
11/2002
 
zobraziť
DK 58-80 12668 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(?)
?
 
zobraziť
DK-067AG 12729 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(12/2003)
12/2003
 
zobraziť
DK 58-90 12869 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(11/2002)
11/2002
 
zobraziť
DK 58-94 12743 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(11/2002)
11/2002
 
zobraziť
DK-053AG 12925 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
(5/2009)
5/2009
 
zobraziť
RK-215AC 12679 Karosa C 734.00 1985
(1985)
[1985]
 
4/2005
 
zobraziť
LM xx-xx 12943 Karosa LC 736.00 1985
(1985)
[1985]
(?)
?
 
zobraziť
DK-888AE 12979 Karosa LC 736.00 1985
(30.9.1985)
[30.9.1985]
 
4/2008
 
zobraziť
LM xx-xx 13685 Karosa C 734.00 1985
(12/1985)
[12/1985]
 
1999
 
zobraziť
DK-037AG 13799 Karosa C 734.00 1985
(1/1986)
[1/1986]
 
5/2008
 
zobraziť
DK-841AC 13930 Karosa C 734.00 1986
(1986)
[1986]
(12/2003)
12/2003
 
zobraziť
DK-470AE 14040 Karosa LC 735.00 1986
(1/1986)
[1/1986]
(2003)
2003
 
zobraziť
LM-671AI 13991 Karosa LC 735.00 1986
 
[1986]
 
1/2005
 
zobraziť
LM 85-52 14203 Karosa LC 735.00 1986
(1/1986)
[1/1986]
(199x)
199x
 
zobraziť
DK-383AG 14384 Karosa C 734.00 1986
(2/1986)
[2/1986]
 
6/2008
 
zobraziť
DK-855AC 14387 Karosa C 734.00 1986
(1986)
[1986]
(12/2003)
12/2003
 
zobraziť
DK-883AE 14448 Karosa C 734.00 1986
(1986)
[1986]
 
5/2008
 
zobraziť
LM 85-75 Karosa C 734.03 198x
 
[1986?]
(?)
?
 
zobraziť
RK-915AD 14460 Karosa C 734.00 1986
(1986)
[1986]
(4/2005)
4/2005
 
zobraziť
LM xx-xx 14767 Karosa LC 736.00 1986
 
[4/1986]
 
?
 
zobraziť
DK-410AG 14964 Karosa B 731.00 1986
(1986)
[1986]
(1/2007)
1/2007
 
zobraziť
DK 61-37 14925 Karosa B 731.00 1986
(1986)
[1986]
(2000?)
2000?
 
zobraziť
DK-874AC 14940 Karosa B 731.00 1986
(5/1986)
[5/1986]
(2001)
2001
 
zobraziť
DK 61-39 14927 Karosa B 731.04 1986
(1986)
[5/1986]
(1998)
1998
 
zobraziť
DK 61-40 14906 Karosa B 731.00 1986
(1986)
[1986]
(2/2003)
2/2003
 
zobraziť
DK-063AG 14916 Karosa B 731.00 1986
(1986)
[1986]
(11/2003)
11/2003
 
zobraziť
RK-253AC 15144 Karosa B 731.04 1986
(1986)
[1986]
(2002)
2002
 
zobraziť
predchádzajúce 1 2 3 4 nasledujúce predchádzajúce 1 2 3 4 nasledujúce celkom 389
Vypísaných celkom 100 vozidiel, z toho:
  • vyradený: 82 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 17 vozidiel
  • zošrotovaný: 1 vozidlo

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Ružomberok: 17 vozidiel
  • Liptovský Mikuláš: 19 vozidiel
  • Námestovo: 6 vozidiel
  • LIORBUS, s.r.o.: 2 vozidlá
  • Dolný Kubín: 9 vozidiel
  • Trstená: 8 vozidiel
Posledná aktualizácia vozidiel: 7. 8. 2021.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie