DZS-M.K.TRANS: autobusy Karosa

autobusy, výrobca: Karosa

predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 35
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
MI-918CP 28431
TMKB73240LM028431
Karosa B 732.1652 1990
 
[2009]
(2015)
2015
 
zobraziť
MI-929CP 33848
TMKB21654RM033848
Karosa B 732.1654 1994
 
[2009]
(2014)
2014
 
zobraziť
MI-930CP 34587
TMKB21654SM034587
Karosa B 732.1654.3 1995
 
[12/2011]
(3/2015)
3/2015
 
zobraziť
MI-932CP 33914
TMKB21654RM033914
Karosa B 732.1654 1994
 
[2009]
(7/2014)
30.7.2014
[10.8.2014]
zobraziť
MI-935CP 33904
TMKB21654RM033904
Karosa B 732.1654 1994
(9/2009)
[1/2012]
(2015)
11/2015
[3/2016]
zobraziť
MI-936CP 33901
TMKB21654RM033901
Karosa B 732.1654 1994
(2009)
[1/2012]
(11/2013)
11/2013
 
zobraziť
MI-942CP 32178
TMKB21654NM032178
Karosa B 732.1654 1992
 
[12/2011]
 
1/2014
 
zobraziť
HE-337CD 387
TMKB21676VM000387
Karosa B 932.1676 1997
 
[2012]
 
 
 
zobraziť
6T2 00E 807
TMKB11924TM000807
Karosa B 741.1924 1996
(2009)
 
 
 
[2019]
zobraziť
MI-410CS 34754
TMKB11667SM034754
Karosa B 731.1667 1995
 
[2009]
 
 
 
zobraziť
MI-542CS 33897
TMKB21654RM033897
Karosa B 732.1654 1994
 
[2009]
(2014)
2014
 
zobraziť
MI-032CT 1603
TMKB21676WM001603
Karosa B 932.1676 1998
(1/2012)
[2/2012]
(2016?)
2016?
 
zobraziť
MI-713CT 1489
TMKB21676WM001489
Karosa B 932.1676 1998
 
[2012]
(201x)
201x
 
zobraziť
MI-995CV 6974
TMKB217123M006974
Karosa B 952.1712 2003
 
[4/2012]
 
 
 
zobraziť
MI-922DB 3043
TMKB11703YM003043
Karosa B 931E.1703 2000
 
[4/2013]
 
2/2017
 
zobraziť
MI-741DC 3044
TMKB11703YM003044
Karosa B 931E.1703 2000
 
[4/2013]
(10/2019)
 
 
zobraziť
MI-580DD 2443
TMKC51039XM002443
Karosa C 935E.1039 1999
(10/2013)
[10/2013]
 
 
 
zobraziť
HE-013CE 1305
TMKB21676WM001305
Karosa B 932.1676 1998
(11/2013)
[11/2013]
(3/2019)
3/2019
 
zobraziť
MI-288DE 1302
TMKB21676WM001302
Karosa B 932.1676 1998
(11/2013)
[12/2013]
(6/2019)
6/2019
 
zobraziť
MI-134DF 1445
TMKC41351WM001445
Karosa C 934.1351 1998
(11/2013)
[1/2014]
(2018)
8/2018
 
zobraziť
MI-629DG 3825
TMKC413511M003825
Karosa C 934E.1351 2001
(3/2014)
[4/2014]
(2018)
4/2018
 
zobraziť
HE-893CD 3828
TMKC413511M003828
Karosa C 934E.1351 2001
(11/2013)
[11/2014]
(3/2019)
3/2019
 
zobraziť
MI-672DI 376
TMKB21676VM000376
Karosa B 932.1676 1997
(3/2015)
[3/2015]
 
 
 
zobraziť
MI-077DJ 1499
TMKB21678WM001499
Karosa B 932.1678 1998
(8/2015)
[2015]
(9/2018)
9/2018
 
zobraziť
HE-620CD 4047
TMKB216881M004047
Karosa B 932E.1688 2001
(11/2015)
[11/2015]
 
 
 
zobraziť
2986
TMKC41351YM002986
Karosa C 934E.1351 2000
(12/2015)
 
 
 
 
zobraziť
MI-713CTII 9145
TMKB117135M009145
Karosa B 951E.1713 2005
(12/2015)
[201x]
 
 
 
zobraziť
10672
TMKB117136M010672
Karosa B 951E.1713 2006
(12/2015)
 
 
 
 
zobraziť
MI-028DP 3461
TMKB21688YM003461
Karosa B 932E.1688 2000
(8/2015)
[2/2016]
 
 
 
zobraziť
MI-099DV 2323
TMKC41351XM002323
Karosa C 934E.1351 1999
(2016)
[5/2016]
 
 
 
zobraziť
MI-608DY 4114
TMKC413511M004114
Karosa C 934E.1351 2001
(12/2015)
[?]
(?)
?
 
zobraziť
MI-608DYII 6302
TMKC413603M006302
Karosa C 954.1360 2003
(8/2016)
[8/2016]
 
 
 
zobraziť
MI-613EA 10674
TMKB117136M010674
Karosa B 951E.1713 2006
(12/2015)
[11/2016]
 
 
 
zobraziť
HE-016CE 9147
TMKB117135M009147
Karosa B 951E.1713 2005
(12/2015)
[1/2017]
 
 
 
zobraziť
MI-032CTII Karosa B 932.1676 199x
(201x)
[2016?]
 
 
 
zobraziť
predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 35
Vypísaných celkom 35 vozidiel, z toho:
 • vyradený, existuje vrak: 5 vozidiel
 • predaný inému dopravcovi: 5 vozidiel
 • vyradený: 8 vozidiel
 • v prevádzke: 12 vozidiel
 • zošrotovaný: 1 vozidlo
 • odstavený (dlhodobo/definitívne): 1 vozidlo
 • doposiaľ nezaradený do prevádzky: 2 vozidlá
 • neznámy: 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (11) majú približný priemerný vek 18,6 rokov. (Jedno vozidlo nebolo zohľadnené, pretože jeho rok výroby nie je známy.)

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

 • Michalovce: 15 vozidiel
 • Stará Ľubovňa: 6 vozidiel
 • Humenné: 9 vozidiel
Posledná aktualizácia vozidiel: 19. 1. 2020.
zobraziť len prevádzkové vozidlá | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie

Zoradiť výpis podľa: