DP Bratislava: tramvajové vlečné vozy DOZÁB

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
161 DOZÁB DOZÁB 1949 1949
(1949)
[1949]
(1961)
1961
 
zobraziť
162 DOZÁB DOZÁB 1949 1949
(1949)
[1949]
(1961)
1961
 
zobraziť
163 DOZÁB DOZÁB 1949 1949
(1949)
[1949]
(1961)
1961
 
zobraziť
164 DOZÁB DOZÁB 1949 1949
(1949)
[1949]
(1962)
1962
 
zobraziť
165 DOZÁB DOZÁB 1949 1949
(1949)
[1949]
(1962)
1962
 
zobraziť
Vypísaných celkom 5 vozidiel, všetky v stave vyradený.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Pribinova (Martanovičova).

Posledná aktualizácia vozidiel: 29. 10. 2015.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie