DP Bratislava: tramvajové vlečné vozy DPMB SGP 1950

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
135 DPMB SGP 1943 1954
(1954)
[1954]
 
 
 
zobraziť
- DPMB SGP 1950 1953
(1953)
[-]
(-)
1953
 
zobraziť
- DPMB SGP 1950 1953
(1953)
[-]
(-)
1953
 
zobraziť
130 DPMB SGP 1950 1953
(1953)
[1953]
(1975)
1975
 
zobraziť
131 DPMB SGP 1950 1953
(1953)
[1953]
(1975)
1975
 
zobraziť
132 DPMB SGP 1950 1953
(1953)
[1953]
(1975)
1975
 
zobraziť
133 DPMB SGP 1950 1953
(1953)
[1953]
(1975)
1975
 
zobraziť
134 DPMB SGP 1950 1954
(1954)
[1954]
(1975)
1975
 
zobraziť
136 DPMB SGP 1950 1955
(1955)
[1955]
(1973)
1973
 
zobraziť
137 DPMB SGP 1950 1955
(1955)
[1955]
(1973)
1973
 
zobraziť
138 DPMB SGP 1950 1956
(1956)
[1956]
(1973)
1973
 
zobraziť
139 DPMB SGP 1950 1956
(1956)
[1956]
(1975)
1975
 
zobraziť
140 DPMB SGP 1950 1956
(1956)
[1956]
(1975)
1975
 
zobraziť
141 DPMB SGP 1950 1957
(1957)
[1957]
(1975)
1975
 
zobraziť
142 DPMB SGP 1950 1957
(1957)
[1957]
(1975)
1975
[198x]
zobraziť
143 DPMB SGP 1950 1957
(1957)
[1957]
(1975)
1975
 
zobraziť
144 DPMB SGP 1950 1957
(1957)
[1957]
(1975)
1975
 
zobraziť
145 DPMB SGP 1950 1958
(1958)
[1958]
(1975)
1975
 
zobraziť
146 DPMB SGP 1950 1958
(1958)
[1958]
(1973)
1973
 
zobraziť
147 DPMB SGP 1950 1958
(1958)
[1958]
(1975)
1975
 
zobraziť
Vypísaných celkom 20 vozidiel, z toho:
  • vyradený: 16 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 2 vozidlá
  • historické/múzejné vozidlo: 1 vozidlo
  • zošrotovaný: 1 vozidlo

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Vozovňa Pribinova (Martanovičova): 16 vozidiel
  • Vozovňa Krasňany: 1 vozidlo
  • Vozovňa Jurajov dvor: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 20. 10. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie