DP Bratislava: trolejbusy

trolejbusy

predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 nasledujúce celkom 615
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
1 Daimler - Stoll osobný otvorený 1909
(1909)
[1909]
(1915)
1915
 
zobraziť
2 Daimler - Stoll osobný otvorený 1909
(1909)
[1909]
(1915)
1915
 
zobraziť
3 Daimler - Stoll osobný otvorený 1909
(1909)
[1909]
(1915)
1915
 
zobraziť
4 Daimler - Stoll osobný otvorený 1909
(1909)
[1909]
(1915)
1915
 
zobraziť
5 Daimler - Stoll osobný uzatvorený 1909
(1909)
[1909]
(1915)
1915
 
zobraziť
6 Daimler - Stoll osobný uzatvorený 1909
(1909)
[1909]
(1915)
1915
 
zobraziť
7 Daimler - Stoll osobný uzatvorený 1909
(1909)
[1909]
(1915)
1915
 
zobraziť
61 MAN - Siemens 1941 1941
(1941)
[1941]
(1955)
1955
 
zobraziť
75 FBW - Oerlikon 1945 1945
(1947)
[1947]
(1963)
1963
 
zobraziť
76 FBW - Oerlikon 1945 1945
(1947)
[1947]
(1963)
1963
[1990]
zobraziť
77 FBW - Oerlikon 1945 1945
(1947)
[1947]
(1963)
1963
[1986]
zobraziť
78 FBW - Oerlikon 1945 1945
(2005)
 
 
2012
[2012]
zobraziť
79 FBW - Oerlikon 1945 1945
(2014)
 
 
2014
 
zobraziť
80 FBW - Oerlikon 1945 1945
(1994)
[1994]
 
 
 
zobraziť
122 MAN - Siemens 1941 1941
(1941)
[1941]
(1957-1959)
1957-1959
 
zobraziť
123 MAN - Siemens 1941 1941
(1941)
[1941]
(1957-1959)
1957-1959
 
zobraziť
124 MAN - Siemens 1941 1941
(1941)
[1941]
(1957-1959)
1957-1959
 
zobraziť
125 MAN - Siemens 1941 1941
(1941)
[1941]
(1957-1959)
1957-1959
 
zobraziť
126 MAN - Siemens 1941 1941
(1941)
[1941]
(1957-1959)
1957-1959
 
zobraziť
127 MAN - Siemens 1941 1941
(1941)
[1941]
(1957-1959)
1957-1959
 
zobraziť
128 MAN - Siemens 1941 1941
(1941)
[1941]
(1957-1959)
1957-1959
 
zobraziť
129 MAN - Siemens 1941 1941
(1941)
[1941]
(1957-1959)
1957-1959
 
zobraziť
130 MAN - Siemens 1941 1941
(1941)
[1941]
(1957-1959)
1957-1959
 
zobraziť
131 MAN - Siemens 1941 1942
(1942)
[1942]
(1957-1959)
1957-1959
 
zobraziť
132 MAN - Siemens 1941 1942
(1942)
[1942]
(1957-1959)
1957-1959
 
zobraziť
133 MAN - Siemens 1941 1942
(1942)
[1942]
(1957-1959)
1957-1959
 
zobraziť
134 MAN - Siemens 1941 1942
(1942)
[1942]
(1957-1959)
1957-1959
 
zobraziť
- 12114
TMP15TRS7012114
Škoda 15Tr11/7 1995
(4/2010)
 
 
5/2010
[5/2010]
zobraziť
53 7830 Škoda 9TrHT28 1981
(1981)
[1981]
 
 
 
zobraziť
81 58 Škoda 7Tr2 1951
 
[1951]
 
1965
 
zobraziť
82 59 Škoda 7Tr2 1951
 
[1951]
 
1965
 
zobraziť
83 60 Škoda 7Tr2 1951
 
[1951]
 
1963
 
zobraziť
84 61 Škoda 7Tr2 1951
 
[1951]
 
1963
 
zobraziť
85 62 Škoda 7Tr2 1951
 
[1951]
 
1965
 
zobraziť
86 71 Škoda 7Tr2 1951
 
[1951]
 
1963
 
zobraziť
87 72 Škoda 7Tr2 1951
 
[1951]
 
1963
 
zobraziť
88 73 Škoda 7Tr2 1951
 
[1951]
 
1965
 
zobraziť
89 75 Škoda 7Tr2 1951
 
[1951]
 
1965
 
zobraziť
90 76 Škoda 7Tr2 1951
 
[1951]
 
1965
 
zobraziť
91 145304 Tatra T400 1953
(1953)
[1953]
(1965-1968)
1965-1968
 
zobraziť
92 145305 Tatra T400 1953
(1953)
[1953]
(1968)
1968
 
zobraziť
92 4226 Škoda 9Tr16 1971
(1971)
[1971]
(1983)
1983
 
zobraziť
93 145306 Tatra T400 1953
(1953)
[1953]
(1965-1968)
1965-1968
 
zobraziť
94 145316 Tatra T400 1953
(1953)
[1953]
(1968)
1968
 
zobraziť
95 145317 Tatra T400 1953
(1953)
[1953]
(1965-1968)
1965-1968
 
zobraziť
95 2926 Škoda 9Tr13 1969
(1969)
[1969]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
96 145318 Tatra T400 1953
(1953)
[1953]
(1965-1968)
1965-1968
 
zobraziť
96 2927 Škoda 9Tr13 1969
(1969)
[1969]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
97 145320 Tatra T400 1953
(1953)
[1953]
(1965-1968)
1965-1968
 
zobraziť
97 2928 Škoda 9Tr13 1969
(1969)
[1969]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
98 145321 Tatra T400 1953
(1953)
[1953]
(1965-1968)
1965-1968
 
zobraziť
98 2929 Škoda 9Tr13 1969
(1969)
[1969]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
99 145323 Tatra T400 1953
(1953)
[1953]
(1965-1968)
1965-1968
 
zobraziť
99 2930 Škoda 9Tr13 1969
(1969)
[1969]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
100 145332 Tatra T400 1953
(1953)
[1953]
(1965-1968)
1965-1968
 
zobraziť
100 2931 Škoda 9Tr13 1969
(1969)
[1969]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
101 145355 Tatra T400 1954
(1954)
[1954]
(1964-1966)
1964-1966
 
zobraziť
101 2932 Škoda 9Tr13 1969
(1969)
[1969]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
102 145356 Tatra T400 1954
(1954)
[1954]
(1964-1966)
1964-1966
 
zobraziť
102 2933 Škoda 9Tr13 1969
(1969)
[1969]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
103 145357 Tatra T400 1954
(1954)
[1954]
(1964-1966)
1964-1966
 
zobraziť
103 2934 Škoda 9Tr13 1969
(1969)
[1969]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
104 145358 Tatra T400 1954
(1954)
[1954]
(1964-1966)
1964-1966
 
zobraziť
104 2935 Škoda 9Tr13 1969
(1969)
[1969]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
105 145359 Tatra T400 1954
(1954)
[1954]
(1964-1966)
1964-1966
 
zobraziť
105 2728 Škoda 9Tr13 1968
(1968)
[1968]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
106 145360 Tatra T400 1954
(1954)
[1954]
(1964-1966)
1964-1966
 
zobraziť
106 2729 Škoda 9Tr13 1968
(1968)
[1968]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
107 145361 Tatra T400 1954
(1954)
[1954]
(1964-1966)
1964-1966
 
zobraziť
107 2730 Škoda 9Tr13 1968
(1968)
[1968]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
108 145362 Tatra T400 1954
(1954)
[1954]
(1964-1966)
1964-1966
 
zobraziť
108 2731 Škoda 9Tr13 1968
(1968)
[1968]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
109 145363 Tatra T400 1954
(1954)
[1954]
(1964-1966)
1964-1966
 
zobraziť
109 2732 Škoda 9Tr13 1968
(1968)
[1968]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
110 145364 Tatra T400 1954
(1954)
[1954]
(1964-1966)
1964-1966
 
zobraziť
110 2733 Škoda 9Tr13 1968
(1968)
[1968]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
111 145365 Tatra T400 1954
(1954)
[1954]
(1964-1966)
1964-1966
 
zobraziť
111 2734 Škoda 9Tr13 1968
(1968)
[1968]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
112 145366 Tatra T400 1954
(1954)
[1954]
(1964-1966)
1964-1966
 
zobraziť
112 3379 Škoda 9Tr14 1970
(1970)
[1970]
(1980)
1980
 
zobraziť
113 145367 Tatra T400 1954
(1954)
[1954]
(1964-1966)
1964-1966
 
zobraziť
113 2736 Škoda 9Tr13 1968
(1968)
[1968]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
114 145368 Tatra T400 1954
(1954)
[1954]
(1964-1966)
1964-1966
 
zobraziť
114 2737 Škoda 9Tr13 1968
(1968)
[1968]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
115 145369 Tatra T400 1954
(1954)
[1954]
(1964-1966)
1964-1966
 
zobraziť
115 2738 Škoda 9Tr13 1968
(1968)
[1968]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
116 66 Škoda 7Tr2 1951
 
[1955]
 
1964
 
zobraziť
116 2739 Škoda 9Tr13 1968
(1968)
[1968]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
117 79 Škoda 7Tr2 1951
 
[1955]
 
1962
 
zobraziť
117 2740 Škoda 9Tr13 1968
(1968)
[1968]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
118 80 Škoda 7Tr2 1951
 
[1955]
 
1963
 
zobraziť
118 2741 Škoda 9Tr13 1968
(1968)
[1968]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
119 2742 Škoda 9Tr13 1968
(1968)
[1968]
(1979-1981)
1979-1981
 
zobraziť
125 3655 Škoda 9Tr15 1970
(1970)
[1970]
(1983)
1983
 
zobraziť
128 3380 Škoda 9Tr14 1970
(1970)
[1970]
(1983)
1983
 
zobraziť
135 261 Škoda 8Tr3 1957
(1957)
[1957]
(1973)
1973
 
zobraziť
136 269 Škoda 8Tr3 1957
(1957)
[1957]
(1973)
1973
 
zobraziť
137 270 Škoda 8Tr3 1957
(1957)
[1957]
(1973)
1973
 
zobraziť
138 287 Škoda 8Tr4 1957
(1957)
[1957]
(1972)
1972
 
zobraziť
139 288 Škoda 8Tr4 1957
(1957)
[1957]
(1972)
1972
 
zobraziť
predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 nasledujúce celkom 615
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Zoradiť výpis podľa:

Rýchle vyhľadávanie