neznámy: vozidlá Karosa ŠL 11.1310

predchádzajúce 1 2 nasledujúce predchádzajúce 1 2 nasledujúce celkom 174
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BA-482ZF 10085 Karosa ŠL 11.1310 1975
(12/1997)
[12/1997]
(2012?)
2013?
 
zobraziť
13023 Karosa ŠL 11.1310 1977
(4/1977)
[4/1977]
(?)
?
 
zobraziť
TN-440AS 23977 Karosa ŠL 11.1310 1980
(?)
[?]
(2008)
12/2008
 
zobraziť
CA 43-52 Karosa ŠL 11.1310 ?
(1987)
[1987]
(199x)
199x
 
zobraziť
DS 66-81 21784 Karosa ŠL 11.1310 1980
(1991)
[1991]
(?)
?
 
zobraziť
ZV-038BT 20291 Karosa ŠL 11.1310 1979
(2008?)
[2008?]
(2009?)
2009?
 
zobraziť
BC 96-27 20760 Karosa ŠL 11.1310 1981
(1991)
[1991]
(199x?)
199x?
 
zobraziť
BY 75-27 Karosa ŠL 11.1310 1980
(1980)
[1980]
(?)
?
 
zobraziť
MI-028AY 25292 Karosa ŠL 11.1310 1981
(1/2002)
[1/2002]
(12/2006)
12/2006
 
zobraziť
BL-120JD 12283 Karosa ŠL 11.1310 1976
(5/2015)
[5/2015]
(3/2016)
 
 
zobraziť
PP-725BE 8723 Karosa ŠL 11.1310 1975
(?)
[?]
(10/2007)
10/2007
 
zobraziť
POA 19-12 17454 Karosa ŠL 11.1310 1978
(1987)
[1987]
(12/2004)
12/2004
 
zobraziť
TT-060BP 12479 Karosa ŠL 11.1310 1976
(9/2002)
[9/2002]
(200x)
200x
 
zobraziť
LV 89-68 15270 Karosa ŠL 11.1310 1977
(8/1991)
[8/1991]
(?)
?
 
zobraziť
SN 75-17 10597 Karosa ŠL 11.1310 1976
(199x?)
[199x?]
(2004)
2004?
 
zobraziť
? 17901 Karosa ŠL 11.1310 1979
(1979)
[2/1979]
(?)
?
 
zobraziť
BAB 72-38 12688 Karosa ŠL 11.1310 1976
(10/1993)
[10/1993]
(?)
?
 
zobraziť
DS 36-09 12130 Karosa ŠL 11.1310 1976
(1982)
[1982]
(?)
?
 
zobraziť
RS 60-47 12024 Karosa ŠL 11.1310 1976
(1985)
[1985]
(199x)
199x
 
zobraziť
LM 75-27 12022 Karosa ŠL 11.1310 1976
(1983)
[1983]
(?)
?
 
zobraziť
? 12127 Karosa ŠL 11.1310 1976
(10/1986)
[10/1986]
(?)
?
 
zobraziť
NRA 36-79 23993 Karosa ŠL 11.1312 1980
(1990?)
[1990?]
(11/2003)
11/2003
 
zobraziť
MI-963AM 12900 Karosa ŠL 11.1310 1977
(1/2000)
[1/2000]
(1/2002)
1/2002?
 
zobraziť
TN xx-xx 8046 Karosa ŠL 11.1310 1974
(12/1974)
[12/1974]
(?)
?
 
zobraziť
NR-461CU 25289 Karosa ŠL 11.1310 1981
(1/1988)
[1/1988]
(11/2005)
1/2009
 
zobraziť
BAA 56-71 8404 Karosa ŠL 11.1310 1975
(1987)
[1987]
(?)
?
 
zobraziť
BB-493BX 10026 Karosa ŠL 11.1310 1975
(2010)
[2010]
(2011?)
2011
 
zobraziť
GA 32-81II 23736 Karosa ŠL 11.1310 1980
(198x)
[198x]
(199x?)
199x?
 
zobraziť
RV 57-06 14852 Karosa ŠL 11.1310 1977
(1985)
[1985]
(10/2003)
10/2003
 
zobraziť
CA 64-20 23915 Karosa ŠL 11.1310 1980
(1997?)
[1997?]
(200x?)
200x?
 
zobraziť
BA 81-80 Karosa ŠL 11.1310 197x
(197x)
[197x]
(1990?)
1990?
[1998]
zobraziť
? Karosa ŠM 11.1630 MOC 1979
(?)
[?]
(?)
?
 
zobraziť
BJ 36-42 7669 Karosa ŠL 11.1310 1974
(1985)
[1985]
(?)
?
 
zobraziť
GA 53-05 7868 Karosa ŠL 11.1310 1974
(1984)
[1984]
(?)
?
 
zobraziť
TTA 38-20 8022 Karosa ŠL 11.1310 1974
(1992)
[1992]
(?)
?
 
zobraziť
LV 72-17 8563 Karosa ŠL 11.1310 1975
(1987)
[1987]
(199x)
199x
 
zobraziť
BJ 50-53 24260 Karosa ŠL 11.1310 1980
(5/1991)
[5/1991]
(?)
?
 
zobraziť
ZVA 14-05 12941 Karosa ŠL 11.1310 1977
(11/1988)
[11/1988]
(?)
?
 
zobraziť
ZV 66-86 17966 Karosa ŠL 11.1310 1978
(12/1984)
[12/1984]
(?)
?
 
zobraziť
BYA 19-71 17811 Karosa ŠL 11.1310 1978
(6/1991)
[6/1991]
(?)
?
 
zobraziť
BYA 18-40 20273 Karosa ŠL 11.1310 1979
(3/1991)
[3/1991]
(?)
?
 
zobraziť
BYA 09-33 8032 Karosa ŠL 11.1310 1974
(8/1989)
[8/1989]
(?)
?
 
zobraziť
VV 31-93 17446 Karosa ŠL 11.1310 1978
(7/1986)
[7/1986]
(12/2002)
12/2002
 
zobraziť
LM 79-72
819/114
Karosa ŠL 11.1310 1976
(1984)
[7/1984]
(?)
?
 
zobraziť
BAB 63-19 25449 Karosa ŠL 11.1310 1981
(1993)
[1993]
(?)
?
 
zobraziť
LM 88-94 17222 Karosa ŠL 11.1310 1978
(1986)
[9/1986]
(?)
?
 
zobraziť
LM 90-72 23987 Karosa ŠL 11.1310 1980
(11/1991)
[11/1991]
(4/2003)
4/2003
 
zobraziť
BAC 20-05 17246 Karosa ŠL 11.1310 1978
(9/1987?)
[9/1987?]
(?)
?
 
zobraziť
TNA 17-89 23840 Karosa ŠL 11.1310 1980
(6/1991)
[6/1991]
(199x)
199x
 
zobraziť
BAB 20-85 21292 Karosa ŠL 11.1310 1979
(1985?)
[1985?]
(?)
?
 
zobraziť
BAB 16-91 8647 Karosa ŠL 11.1310 1975
(8/1990)
[8/1990]
(?)
?
 
zobraziť
BAB 14-14 20759 Karosa ŠL 11.1310 1979
(?)
[?]
(?)
?
 
zobraziť
BAB 11-75 24162 Karosa ŠL 11.1310 1980
(6/1990)
[6/1990]
(?)
?
 
zobraziť
BYA 27-50 24767 Karosa ŠL 11.1310 1981
(5/1989)
[5/1989]
(?)
?
 
zobraziť
BAA 60-80 11937 Karosa ŠL 11.1310 1976
(5/1987)
[5/1987]
(?)
?
 
zobraziť
BC 57-36
819/40
Karosa ŠL 11.1310 1978
(1989)
[1989]
(?)
?
 
zobraziť
MT 58-20
819/41
Karosa ŠL 11.1310 1980
(3/1988)
[3/1988]
(?)
?
 
zobraziť
ZA 94-95
819/51
Karosa ŠL 11.1310 1976
(7/1991)
[7/1991]
(?)
?
 
zobraziť
NRA 02-45
819/55
Karosa ŠL 11.1310 1974
(7/1984)
[7/1984]
(?)
?
 
zobraziť
LC 85-50
819/59
Karosa ŠL 11.1310 ?
(3/1991)
[3/1991]
(?)
?
 
zobraziť
MT 67-71
819/62
Karosa ŠL 11.1310 1979
(1990)
[1990]
(?)
?
 
zobraziť
MT 74-08 20914
819/45
Karosa ŠL 11.1310 1979
(1993)
[1993]
(4/2003)
4/2003
 
zobraziť
BL 75-30
819/63
Karosa ŠL 11.1310 1976
(9/1976)
[9/1976]
(?)
?
 
zobraziť
BB 85-15
819/64
Karosa ŠL 11.1310 1973
(9/1982)
[9/1982]
(?)
?
 
zobraziť
IL-173AD
819/65
Karosa ŠL 11.1310 1978
(1998?)
[1998?]
(?)
?
 
zobraziť
KEA 38-36
819/87
Karosa ŠL 11.1310 1981
(11/1981)
[11/1981]
(?)
?
 
zobraziť
BAA 81-20
819/187
Karosa ŠL 11.1310 1977
(11/1988)
[11/1988]
(?)
?
 
zobraziť
NM-320AE 11948
819/207
Karosa ŠL 11.1310 1976
(5/1984)
[5/1984]
(?)
?
 
zobraziť
BA-471LJ
819/77
Karosa ŠL 11.1310 1977
(?)
[?]
(200x)
200x
 
zobraziť
DS 78-95 5581 Karosa ŠL 11.1310 1973
(1989?)
[1989?]
(?)
?
 
zobraziť
DS 80-54 18303 Karosa ŠL 11.1310 1978
(1994)
[1994]
(?)
?
 
zobraziť
GA 89-89 18294 Karosa ŠL 11.1310 1978
(199x)
[199x]
(?)
?
 
zobraziť
SK 25-06
819/13
Karosa ŠL 11.1310 1976
(7/1987)
[7/1987]
(?)
?
 
zobraziť
KEA 81-28
821/7
Karosa ŠL 11.1310 1977
(1987)
[7/1987]
(?)
?
 
zobraziť
KEA 81-27
846/9
Karosa ŠL 11.1310 1980
(1987)
[7/1987]
(?)
?
 
zobraziť
ZAB 60-89 25272 Karosa ŠL 11.1310 1981
(1991)
[1991]
(?)
?
 
zobraziť
PD 27-92
819/07
Karosa ŠL 11.1310 1975
(4/1975)
[4/1975]
(?)
?
 
zobraziť
BAB 10-01
100047
Karosa ŠL 11.1310 1975
(1990)
[1990]
(?)
?
 
zobraziť
BAB 18-98 14515 Karosa ŠL 11.1310 1977
(1990)
[1990]
(?)
?
 
zobraziť
BJ 34-00 8677 Karosa ŠL 11.1310 1975
(1983)
[1983]
(199x)
199x
 
zobraziť
MI 75-80 17841 Karosa ŠL 11.1310 1978
(5/1986)
[5/1986]
(?)
?
 
zobraziť
DS 61-42 22091 Karosa ŠL 11.1310 1980
(12/1989)
[12/1989]
(?)
?
 
zobraziť
DS 60-45 18188 Karosa ŠL 11.1310 1978
(1989)
[1989]
(?)
?
 
zobraziť
GA 75-22 24917 Karosa ŠL 11.1310 1981
(1989)
[1989]
(?)
?
 
zobraziť
TN 83-96 17304 Karosa ŠL 11.1310 1978
(1984)
[1984]
(?)
?
 
zobraziť
TN 84-05 8274 Karosa ŠL 11.1310 1975
(1984)
[1984]
(?)
?
 
zobraziť
BA 52-96 23772 Karosa ŠL 11.1310 1980
(1988)
[1988]
(?)
?
 
zobraziť
RS-V031
819/7
Karosa ŠL 11.1310 1973
(1998)
 
 
 
 
zobraziť
TN 84-30 6303 Karosa ŠL 11.1310 1974
(1984)
[1984]
(?)
?
 
zobraziť
BA 52-85 21701 Karosa ŠL 11.1310 1980
(1980)
[1980]
(?)
?
 
zobraziť
BC 57-58 15305 Karosa ŠL 11.1310 1977
(1989)
[1989]
(?)
?
 
zobraziť
LV 59-75 21652 Karosa ŠL 11.1310 1980
(1980)
[1980]
(?)
?
 
zobraziť
VV 28-09 13070 Karosa ŠL 11.1310 1977
(1985)
[1985]
(?)
?
 
zobraziť
HN 59-68 8253 Karosa ŠL 11.1310 1975
(1983)
[1983]
(?)
?
 
zobraziť
GA 78-22 21205 Karosa ŠL 11.1310 1979
(1990)
[1990]
(?)
?
 
zobraziť
ZVA 03-92 18124 Karosa ŠL 11.1310 1978
(1987)
[1987]
(?)
?
 
zobraziť
ZVA 07-03 20936 Karosa ŠL 11.1310 1979
(1987)
[1987]
(?)
?
 
zobraziť
ZVA 08-88 20556 Karosa ŠL 11.1310 1979
(1987)
[1987]
(?)
?
 
zobraziť
ZVA 09-60 21891 Karosa ŠL 11.1310 1980
(1987)
[1987]
(?)
?
 
zobraziť
ZVA 13-58
819/76
Karosa ŠL 11.1310 1981
(1988)
[1988]
(?)
?
 
zobraziť
predchádzajúce 1 2 nasledujúce predchádzajúce 1 2 nasledujúce celkom 174
Vypísaných celkom 100 vozidiel, z toho:
  • vyradený: 88 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 10 vozidiel
  • neznámy: 2 vozidlá
Posledná aktualizácia vozidiel: 5. 3. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie