DP Bratislava: vozidlá Škoda 14Tr05

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
6224 9069 Škoda 14Tr05 1984
(1984)
[1984]
(1997)
1997
 
zobraziť
6225 9068 Škoda 14Tr05 1984
(1984)
[1984]
(1997)
1997
 
zobraziť
6226 9213 Škoda 14Tr05 1985
(1985)
[1985]
(2006)
2006
 
zobraziť
6227 9212 Škoda 14Tr05 1985
(1985)
[1985]
(1997)
1997
 
zobraziť
Vypísané celkom 4 vozidlá, všetky v stave vyradený.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Hroboňova.

Posledná aktualizácia vozidiel: 15. 12. 2021.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie