DP Bratislava: vozidlá Škoda 14Tr10/6

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
6257 11533 Škoda 14Tr10/6 1990
(4/1991)
[4/1991]
(2/2013)
4/2013
[2013]
zobraziť
6258 11534 Škoda 14Tr10/6 1990
(3/1991)
[3/1991]
(9/2015)
2015
 
zobraziť
6259 11535 Škoda 14Tr10/6 1990
(3/1991)
[3/1991]
(5/2011)
12/2011
 
zobraziť
6260 11536 Škoda 14Tr10/6 1990
(4/1991)
[4/1991]
(2007)
2008
 
zobraziť
6261 11537 Škoda 14Tr10/6 1990
(4/1991)
[4/1991]
(2009)
2009
 
zobraziť
6262 11538 Škoda 14Tr10/6 1990
(3/1991)
[3/1991]
(1/2016)
2018
 
zobraziť
6263 11539 Škoda 14Tr10/6 1990
(4/1991)
[4/1991]
(6/2005)
6/2005
 
zobraziť
6264 11540 Škoda 14Tr10/6 1990
(3/1991)
[3/1991]
(12/2015)
2/2018
[2021]
zobraziť
6265 11541 Škoda 14Tr10/6 1990
(4/1991)
[4/1991]
(2004)
2007
 
zobraziť
8344 11542 Škoda 14Tr10/6 1990
(3/1991)
[3/1991]
 
 
 
zobraziť
6267 11543
TMP14TR11M6011543
Škoda 14Tr10/6 1990
(4/1991)
[4/1991]
(2009)
2009
 
zobraziť
6268 11544
TMB14TR10M6011544
Škoda 14Tr10/6 1990
(3/1991)
[3/1991]
(10/2015)
2/2018
 
zobraziť
6269 11545 Škoda 14Tr10/6 1990
(3/1991)
[3/1991]
(6/2015)
10/2015
 
zobraziť
6270 11546 Škoda 14Tr10/6 1990
(3/1991)
[3/1991]
(1/2015)
10/2015
[2016]
zobraziť
6271 11547 Škoda 14Tr10/6 1990
(3/1991)
[3/1991]
(2006)
2006
 
zobraziť
6272 11548 Škoda 14Tr10/6 1990
(4/1991)
[4/1991]
(12/2015)
2/2018
[2021]
zobraziť
6273 11549 Škoda 14Tr10/6 1991
(3/1991)
[3/1991]
(1/2015)
5/2015
 
zobraziť
6274 11550 Škoda 14Tr10/6 1991
(4/1991)
[4/1991]
(1/2015)
5/2015
[2016]
zobraziť
6275 11551 Škoda 14Tr10/6 1991
(3/1991)
[3/1991]
(9/2015)
10/2015
 
zobraziť
6276 11552 Škoda 14Tr10/6 1991
(4/1991)
[4/1991]
(8/2015)
10/2015
 
zobraziť
6277 11553 Škoda 14Tr10/6 1991
(3/1991)
[3/1991]
(9/2015)
10/2015
 
zobraziť
6278 11554 Škoda 14Tr10/6 1991
(4/1991)
[4/1991]
 
 
 
zobraziť
6279 11555 Škoda 14Tr10/6 1991
(3/1991)
[3/1991]
(10/2015)
2/2018
 
zobraziť
6280 11556 Škoda 14Tr10/6 1991
(3/1991)
[3/1991]
(12/2014)
5/2015
 
zobraziť
6281 11557 Škoda 14Tr10/6 1991
(3/1991)
[3/1991]
(1/2015)
5/2015
 
zobraziť
6282 11558 Škoda 14Tr10/6 1991
(3/1991)
[3/1991]
(4/2014)
5/2015
[2016]
zobraziť
6283 11559 Škoda 14Tr10/6 1991
(3/1991)
[3/1991]
(12/2007)
12/2007
 
zobraziť
6284 11560 Škoda 14Tr10/6 1991
(4/1991)
[4/1991]
(9/2015)
10/2015
[2016]
zobraziť
6285 11561 Škoda 14Tr10/6 1991
(4/1991)
[4/1991]
(30.5.2020)
2023
 
zobraziť
6286 11562 Škoda 14Tr10/6 1991
(3/1991)
[3/1991]
(1/2015)
10/2015
[2016]
zobraziť
6287 11563 Škoda 14Tr10/6 1991
(4/1991)
[4/1991]
(2/2016)
2/2018
 
zobraziť
6288 11564 Škoda 14Tr10/6 1991
(4/1991)
[4/1991]
(12/2015)
2/2018
[2021]
zobraziť
6289 11565 Škoda 14Tr10/6 1991
(3/1991)
[3/1991]
(1/2015)
10/2015
 
zobraziť
6290 11566 Škoda 14Tr10/6 1991
(3/1991)
[3/1991]
(9/2014)
10/2015
 
zobraziť
6291 11567 Škoda 14Tr10/6 1991
(3/1991)
[3/1991]
(2005)
2005
 
zobraziť
6292 11568 Škoda 14Tr10/6 1991
(4/1991)
[4/1991]
(4/2016)
2/2018
[30.11.2021]
zobraziť
6293 11569 Škoda 14Tr10/6 1991
(3/1991)
[3/1991]
(2005)
2005
 
zobraziť
6294 11570 Škoda 14Tr10/6 1991
(3/1991)
[3/1991]
(8/2015)
10/2015
 
zobraziť
6295 11571 Škoda 14Tr10/6 1991
(3/1991)
[3/1991]
(10/2014)
10/2016
 
zobraziť
6296 11572 Škoda 14Tr10/6 1991
(4/1991)
[4/1991]
(9/2015)
10/2015
 
zobraziť
6297 11573 Škoda 14Tr10/6 1991
(4/1991)
[4/1991]
(5/2015)
10/2015
 
zobraziť
6298 11628 Škoda 14Tr10/6 1991
(5/1991)
[5/1991]
(7/2015)
10/2015
 
zobraziť
6299 11629 Škoda 14Tr10/6 1991
(5/1991)
[5/1991]
(12/2014)
10/2015
 
zobraziť
6300 11630 Škoda 14Tr10/6 1991
(4/1991)
[4/1991]
(4/2015)
10/2015
 
zobraziť
6301 11631 Škoda 14Tr10/6 1991
(5/1991)
[5/1991]
(2008)
2008
 
zobraziť
6302 11632 Škoda 14Tr10/6 1991
(5/1991)
[5/1991]
(8/2015)
10/2016
 
zobraziť
6303 11640 Škoda 14Tr10/6 1991
(5/1991)
[8/1991]
(1/2015)
10/2015
[2016]
zobraziť
6304 11641 Škoda 14Tr10/6 1991
(5/1991)
[5/1991]
(2004)
2004
 
zobraziť
6305 11642 Škoda 14Tr10/6 1991
(8/1991)
[8/1991]
(1/2015)
10/2015
[2016]
zobraziť
6306 11643
TMP14TR11M6011643
Škoda 14Tr10/6 1991
(8/1991)
[8/1991]
(2007)
2008
 
zobraziť
6307 11644 Škoda 14Tr10/6 1991
(8/1991)
[8/1991]
(7/2015)
2/2018
 
zobraziť
6308 11645 Škoda 14Tr10/6 1991
(8/1991)
[8/1991]
(1/2016)
2/2018
 
zobraziť
6310 11647 Škoda 14Tr10/6 1991
(8/1991)
[8/1991]
(21.8.2022)
2023
 
zobraziť
6311 11648 Škoda 14Tr10/6 1991
(8/1991)
[8/1991]
(16.9.2022)
2023
 
zobraziť
6312 11649 Škoda 14Tr10/6 1991
(8/1991)
[8/1991]
(3/2013)
4/2013
[2013]
zobraziť
6313 11650 Škoda 14Tr10/6 1991
(8/1991)
[8/1991]
(3/2009)
3/2011
[2011]
zobraziť
6314 11651 Škoda 14Tr10/6 1991
(9/1991)
[9/1991]
(12/2014)
10/2015
[2016]
zobraziť
8145 11652 Škoda 14Tr10/6 1991
(9/1991)
[9/1991]
 
 
 
zobraziť
6316 11612 Škoda 14Tr10/6 1991
(4/2014)
[4/2014]
(7/2014)
7/2014
 
zobraziť
6317 11614 Škoda 14Tr10/6 1991
(4/2014)
[4/2014]
(7/2014)
7/2014
 
zobraziť
8144 11646 Škoda 14Tr10/6 1991
(8/1991)
[8/1991]
(2017)
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 61 vozidiel, z toho:
  • vyradený: 28 vozidiel
  • zošrotovaný: 15 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 12 vozidiel
  • služobný: 2 vozidlá
  • vyradený, existuje vrak: 2 vozidlá
  • historické/múzejné vozidlo: 1 vozidlo
  • definitívne odstavený: 1 vozidlo

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Vozovňa Trnávka: 44 vozidiel
  • Vozovňa Hroboňova: 16 vozidiel
  • Vozovňa Krasňany: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 9. 1. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie