DP Bratislava: vozidlá Škoda 27TrA Solaris

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
6711 14593 Škoda 27TrA Solaris 2023
(10/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6712 14594 Škoda 27TrA Solaris 2023
(10/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6713 14595 Škoda 27TrA Solaris 2023
(2023)
 
 
 
 
zobraziť
6714 14596 Škoda 27TrA Solaris 2023
(2023)
 
 
 
 
zobraziť
6715 14597 Škoda 27TrA Solaris 2023
(2023)
 
 
 
 
zobraziť
6716 14598 Škoda 27TrA Solaris 2023
(2023)
 
 
 
 
zobraziť
6717 14599 Škoda 27TrA Solaris 2023
(2023)
 
 
 
 
zobraziť
6718 14600 Škoda 27TrA Solaris 2023
(2023)
 
 
 
 
zobraziť
6719 14601 Škoda 27TrA Solaris 2023
(8/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6720 14602 Škoda 27TrA Solaris 2023
(8/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6721 14603 Škoda 27TrA Solaris 2023
(8/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6722 14604 Škoda 27TrA Solaris 2023
(8/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6723 14605 Škoda 27TrA Solaris 2023
(8/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6724 14606 Škoda 27TrA Solaris 2023
(8/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6725 14607 Škoda 27TrA Solaris 2023
(8/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6726 14608 Škoda 27TrA Solaris 2023
(8/2023)
[25.10.2023]
 
 
 
zobraziť
6727 14609 Škoda 27TrA Solaris 2023
(8/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6728 14610 Škoda 27TrA Solaris 2023
(8/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6729 14611 Škoda 27TrA Solaris 2023
(8/2023)
[2.11.2023]
 
 
 
zobraziť
6730 14612 Škoda 27TrA Solaris 2023
(8/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6731 14613 Škoda 27TrA Solaris 2023
(8/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6732 14614 Škoda 27TrA Solaris 2023
(8/2023)
 
 
 
 
zobraziť
6733 14615 Škoda 27TrA Solaris 2023
(8/2023)
 
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 23 vozidiel, z toho:
  • doposiaľ nezaradený do prevádzky: 21 vozidiel
  • v prevádzke: 2 vozidlá

Vypísané prevádzkové vozidlá (2) majú približný priemerný vek 0 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Trnávka.

Posledná aktualizácia vozidiel: 2. 11. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie