DP Bratislava: vozidlá Škoda 29T1 ForCity Plus

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
7401 10124 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(17.2.2015)
[28.4.2015]
 
 
 
zobraziť
7402 10125 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(1.7.2015)
[8.8.2015]
 
 
 
zobraziť
7403 10126 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(6/2015)
[8.8.2015]
 
 
 
zobraziť
7404 10127 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(8.7.2015)
[8.8.2015]
 
 
 
zobraziť
7405 10128 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(16.7.2015)
[4.9.2015]
 
 
 
zobraziť
7406 10129 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(16.7.2015)
[4.9.2015]
 
 
 
zobraziť
7407 10130 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(7/2015)
[4.9.2015]
 
 
 
zobraziť
7408 10131 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(7/2015)
[4.9.2015]
 
 
 
zobraziť
7409 10132 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(7/2015)
[4.9.2015]
 
 
 
zobraziť
7410 10133 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(2015)
[2.10.2015]
 
 
 
zobraziť
7411 10134 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(2015)
[2.10.2015]
 
 
 
zobraziť
7412 10135 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(2015)
[2.10.2015]
 
 
 
zobraziť
7413 10136 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(9/2015)
[2.10.2015]
 
 
 
zobraziť
7414 10137 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(9/2015)
[2.10.2015]
 
 
 
zobraziť
7415 10138 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(9/2015)
[2.10.2015]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 15 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (15) majú približný priemerný vek 9 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Jurajov dvor.

Posledná aktualizácia vozidiel: 29. 12. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie