DP Bratislava: vozidlá Škoda 29T2 ForCity Plus

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
7416 10213 Škoda 29T2 ForCity Plus 2015
(12/2015)
[12.2.2016]
 
 
 
zobraziť
7417 10214 Škoda 29T2 ForCity Plus 2015
(12/2015)
[15.2.2016]
 
 
 
zobraziť
7418 10215 Škoda 29T2 ForCity Plus 2015
(1/2016)
[11.2.2016]
 
 
 
zobraziť
7419 10216 Škoda 29T2 ForCity Plus 2015
(1/2016)
[11.2.2016]
 
 
 
zobraziť
7420 10217 Škoda 29T2 ForCity Plus 2015
(1/2016)
[11.2.2016]
 
 
 
zobraziť
7421 10218 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(1/2016)
[11.2.2016]
 
 
 
zobraziť
7422 10219 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(1/2016)
[11.2.2016]
 
 
 
zobraziť
7423 10220 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(2/2016)
[10.3.2016]
 
 
 
zobraziť
7424 10221 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(2/2016)
[10.3.2016]
 
 
 
zobraziť
7425 10222 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(17.2.2016)
[10.3.2016]
 
 
 
zobraziť
7426 10223 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(2/2016)
[11.3.2016]
 
 
 
zobraziť
7427 10224 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(3.3.2016)
[26.4.2016]
 
 
 
zobraziť
7428 10225 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(3/2016)
[26.4.2016]
 
 
 
zobraziť
7429 10226 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(24.3.2016)
[27.4.2016]
 
 
 
zobraziť
7430 10227 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(8.4.2016)
[13.5.2016]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 15 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 14 vozidiel
  • odstavený (dočasne): 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (15) majú približný priemerný vek 8,3 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Jurajov dvor.

Posledná aktualizácia vozidiel: 16. 8. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie