DP Bratislava: vozidlá Škoda 29T3 ForCity Plus

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
7431 10932 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(4.8.2023)
[30.9.2023]
 
 
 
zobraziť
7432 10933 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(14.8.2023)
 
 
 
 
zobraziť
7433 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(8/2023)
 
 
 
 
zobraziť
7434 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(9/2023)
 
 
 
 
zobraziť
7435 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(9/2023)
 
 
 
 
zobraziť
7436 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(10/2023)
 
 
 
 
zobraziť
7437 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(13.10.2023)
 
 
 
 
zobraziť
7438 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(19.10.2023)
 
 
 
 
zobraziť
7439 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(26.10.2023)
 
 
 
 
zobraziť
7440 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(1.11.2023)
 
 
 
 
zobraziť
7441 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(8.11.2023)
 
 
 
 
zobraziť
7442 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(16.11.2023)
 
 
 
 
zobraziť
7443 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(21.11.2023)
 
 
 
 
zobraziť
7444 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(23.11.2023)
 
 
 
 
zobraziť
7445 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(25.11.2023)
 
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 15 vozidiel, z toho:
  • doposiaľ nezaradený do prevádzky: 14 vozidiel
  • v prevádzke: 1 vozidlo

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Jurajov dvor.

Posledná aktualizácia vozidiel: 27. 11. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie