DP Bratislava: vozidlá Škoda 29T3 ForCity Plus

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
7431 10932 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(4.8.2023)
[30.9.2023]
 
 
 
zobraziť
7432 10933 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(14.8.2023)
[16.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7433 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(8/2023)
[1.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7434 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(9/2023)
[31.1.2024]
 
 
 
zobraziť
7435 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(9/2023)
[31.1.2024]
 
 
 
zobraziť
7436 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(10/2023)
[10.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7437 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(13.10.2023)
[26.1.2024]
 
 
 
zobraziť
7438 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(19.10.2023)
[15.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7439 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(26.10.2023)
[27.1.2024]
 
 
 
zobraziť
7440 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(1.11.2023)
[22.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7441 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(8.11.2023)
[21.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7442 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(16.11.2023)
[30.1.2024]
 
 
 
zobraziť
7443 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(21.11.2023)
[21.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7444 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(23.11.2023)
[15.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7445 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(25.11.2023)
[16.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7446 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(27.11.2023)
[17.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7447 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(1.12.2023)
[9.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7448 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(6.12.2023)
[16.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7449 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(9.12.2023)
[9.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7450 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(12.12.2023)
[9.2.2024]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 20 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (20) majú približný priemerný vek 1 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Jurajov dvor.

Posledná aktualizácia vozidiel: 22. 2. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie