DP mesta Banská Bystrica: vozidlá Škoda 30 Tr SOR

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
3001 002
TK9F2TXX6AMSL5002
Škoda 30 Tr SOR 2010
(2/2011)
[4/2011]
 
 
 
zobraziť
3002 003
TK9F2TXX6AMSL5003
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3003 004
TK9F2TXX6AMSL5004
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[5/2011]
 
 
 
zobraziť
3004 005
TK9F2TXX6AMSL5005
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3005 006
TK9F2TXX6AMSL5006
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3006 007
TK9F2TXX6AMSL5007
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3007 008
TK9F2TXX6AMSL5008
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3008 009
TK9F2TXX6AMSL5009
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3009 010
TK9F2TXX6AMSL5010
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3010 011
TK9F2TXX6AMSL5011
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3011 012
TK9F2TXX6AMSL5012
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3012 013
TK9F2TXX6AMSL5013
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3013 014
TK9F2TXX6AMSL5014
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3014 015
TK9F2TXX6AMSL5015
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3015 016
TK9F2TXX6AMSL5016
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3016 017
TK9F2TXX6AMSL5017
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3017 018
TK9F2TXX6AMSL5018
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3018 019
TK9F2TXX6AMSL5019
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3019 020
TK9F2TXX6AMSL5020
Škoda 30 Tr SOR 2011
 
[7/2011]
 
 
 
zobraziť
3020 14154
TM9CTAJ6VFBSE3154
Škoda 30 Tr SOR 2015
(11/2015)
[11/2015]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 20 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (20) majú približný priemerný vek 11,9 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Kremnička.

Posledná aktualizácia vozidiel: 4. 4. 2021.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie