DP Bratislava: vozidlá Škoda 30TrDG SOR

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
6101 13859
TM9CTAJ6VEASE3859
Škoda 30TrDG SOR 2014
(8/2014)
[9/2014]
 
 
 
zobraziť
6102 14025
TM9CDAJ6VFBSE3025
Škoda 30TrDG SOR 2015
(5/2015)
[5/2015]
 
 
 
zobraziť
6103 14026
TM9CDAJ6VFBSE3026
Škoda 30TrDG SOR 2015
(5/2015)
[7/2015]
 
 
 
zobraziť
6104 14027
TM9CDAJ6VFBSE3027
Škoda 30TrDG SOR 2015
(5/2015)
[5/2015]
 
 
 
zobraziť
6105 14028
TM9CDAJ6VFBSE3028
Škoda 30TrDG SOR 2015
(5/2015)
[6/2015]
 
 
 
zobraziť
6106 14029
TM9CDAJ6VFBSE3029
Škoda 30TrDG SOR 2015
(5/2015)
[6/2015]
 
 
 
zobraziť
6107 14030
TM9CDAJ6VFBSE3030
Škoda 30TrDG SOR 2015
(5/2015)
[6/2015]
 
 
 
zobraziť
6108 14031
TM9CDAJ6VFBSE3031
Škoda 30TrDG SOR 2015
(6/2015)
[7/2015]
 
 
 
zobraziť
6109 14032
TM9CDAJ6VFBSE3032
Škoda 30TrDG SOR 2015
(6/2015)
[7/2015]
 
 
 
zobraziť
6110 14033
TM9CDAJ6VFBSE3033
Škoda 30TrDG SOR 2015
(6/2015)
[7/2015]
 
 
 
zobraziť
6111 14034
TM9CDAJ6VFBSE3034
Škoda 30TrDG SOR 2015
(6/2015)
[7/2015]
 
 
 
zobraziť
6112 14035
TM9CDAJ6VFBSE3035
Škoda 30TrDG SOR 2015
(6/2015)
[7/2015]
 
 
 
zobraziť
6113 14036
TM9CDAJ6VFBSE3036
Škoda 30TrDG SOR 2015
(6/2015)
[7/2015]
 
 
 
zobraziť
6114 14037
TM9CDAJ6VFBSE3037
Škoda 30TrDG SOR 2015
(6/2015)
[7/2015]
 
 
 
zobraziť
6115 14038
TM9CDAJ6VFBSE3038
Škoda 30TrDG SOR 2015
(6/2015)
[7/2015]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 15 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (15) majú približný priemerný vek 9,1 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Trnávka.

Posledná aktualizácia vozidiel: 11. 9. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie