DP mesta Prešov: vozidlá Karosa B 731.40

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
POA 35-67 278 25732 Karosa B 731.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(2000)
2000
[200x]
zobraziť
POA 35-69 279 25805 Karosa B 731.40 1989
(1989)
[1989]
(2001)
12/2001
 
zobraziť
PO-564BP 280 25820 Karosa B 731.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(2006)
12/2006
 
zobraziť
PO-563BP 283 25844 Karosa B 731.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(2010)
10/2010
 
zobraziť
PO-670BS 284 25845 Karosa B 732 1989
(8/1989)
[8/1989]
 
7/2008
[2011]
zobraziť
POA 35-76 285 25849 Karosa B 731.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(11/2004)
2006
 
zobraziť
POA 35-77 286 25850 Karosa B 731.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(2004)
8/2004
 
zobraziť
Vypísaných celkom 7 vozidiel, z toho:
  • vyradený: 4 vozidlá
  • predaný inému dopravcovi: 2 vozidlá
  • zošrotovaný: 1 vozidlo

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Šarišské Lúky.

Posledná aktualizácia vozidiel: 28. 3. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie