DP Bratislava: vozidlá Karosa B 732 NGS

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BA-052LB 1701 32145
TMKB21654NM032145
Karosa B 732 NGS 1992
(7/1992)
[7/1992]
(6/2011)
11/2011
 
zobraziť
BA-194LB 1702 32742 Karosa B 732 NGS 1993
 
[1993]
(2015)
9/2015
[2016]
zobraziť
BA-617HU 1704 25493
TMKB73240KM025493
Karosa B 732 NGS 1989
 
[1989]
(2/2015)
9/2015
[2016]
zobraziť
BA-589LB 1705 25481
TMKB73240KM025481
Karosa B 732 NGS 1989
(1989)
[6/1989]
(2015)
9/2015
[2016]
zobraziť
BA-623LB 1708 25448 Karosa B 732 NGS 1989
 
[1989]
 
11/2015
[2016]
zobraziť
BA-332FT 1709 31132
TMKB73220MM031132
Karosa B 732 NGS 1991
 
[1991]
(2015)
9/2015
[2016]
zobraziť
BA-406HI 1710 31101
TMKB73220MM031101
Karosa B 732 NGS 1991
(6/1991)
[6/1991]
 
 
 
zobraziť
BA-270GJ 2709 28503
TMKB73240LM028503
Karosa B 732 NGS 1990
(1990)
[6/1990]
 
7/2010
 
zobraziť
BA-551HI 2710 29619 Karosa B 732 NGS 1990
(1990)
[1990]
(10/2009)
1/2010
[3/2010]
zobraziť
BA-991VY 2711 25477
TMKB73240KM025477
Karosa B 732 NGS 1989
 
[1989]
(2015)
9/2015
[2016]
zobraziť
BA-476LB 2712 28518
TMKB73240LM028518
Karosa B 732 NGS 1990
 
[1990]
(2015)
9/2015
[2016]
zobraziť
BA-304GJ 2713 28655
TMKB73240LM028655
Karosa B 732 NGS 1990
(1990)
[7/1990]
(2015)
9/2015
[2016]
zobraziť
BA-306HI 3623 31077 Karosa B 732 NGS 1991
(5/1991)
[5/1991]
(2009)
2/2010
 
zobraziť
BA-307HI 3628 25452 Karosa B 732 NGS 1989
 
[1989]
 
10/2010
[11/2010]
zobraziť
BA-409HI 3630 28504 Karosa B 732 NGS 1990
 
[1990]
 
8/2008
[2009]
zobraziť
BA-296HI 3631 31097 Karosa B 732 NGS 1991
(1991)
[5/1991]
(6/2009)
7/2009
 
zobraziť
BA-266GJ 3633 22112
TMKB73220JM022112
Karosa B 732 NGS 1988
(1988)
[7/1988]
(2010)
10/2010
 
zobraziť
BA-439IJ 4354 32154
TMKB21654NM032154
Karosa B 732 NGS 1992
(7/1992)
[7/1992]
(2012)
2012
 
zobraziť
BA-084HB 1707 31068 Karosa B 732 NGS 1991
 
[1991]
(2015)
9/2015
[2016]
zobraziť
BA-857IS 1706 22669
TMKB73220JM022669
Karosa B 732 NGS 1988
(1988)
[9/1988]
(9/2015)
9/2015
 
zobraziť
BA-559IJ 2707 28505 Karosa B 732 NGS 1990
(1990)
[6/1990]
(7/2010)
9/2010
 
zobraziť
BA-768LM 2706 28497 Karosa B 732 NGS 1990
(1990)
[6/1990]
(6/2011)
11/2011
 
zobraziť
BA-560HI 3641II 28621
TMKB73240LM028621
Karosa B 732 NGS 1990
(1990)
[7/1990]
(7/2009)
7/2009
[2009]
zobraziť
Vypísaných celkom 23 vozidiel, z toho:
  • zošrotovaný: 13 vozidiel
  • vyradený: 9 vozidiel
  • historické/múzejné vozidlo: 1 vozidlo

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Vozovňa Jurajov dvor: 16 vozidiel
  • Vozovňa Krasňany: 5 vozidiel
  • Vozovňa Trnávka: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 16. 5. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie