DP Bratislava: vozidlá Karosa B 741.1914

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BA-109FU 1301 460
TMKK11914NM000460
Karosa B 741.1914 1992
(12/1992)
[12/1992]
(2009)
1/2010
[3/2010]
zobraziť
BA-110FU 1306 464
TMKK11914NM000464
Karosa B 741.1914 1992
(12/1992)
[12/1992]
 
 
 
zobraziť
BA-419HI 1603 488
TMKK11914NM000488
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(3/2015)
8/2015
[2016]
zobraziť
BA-193LB 1604 478
TMKK11914NM000478
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(1/2013)
1/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-237LB 1605 459
TMKK11914NM000459
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2014)
7/2015
[2016]
zobraziť
BA-479HI 1606 483
TMKK11914NM000483
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(11/2016)
2017
 
zobraziť
BA-322GJ 1608 507
TMKK11914NM000507
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
 
7/2015
[2016]
zobraziť
BA-689IS 1609 501
TMKK11914NM000501
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2014)
7/2015
[2016]
zobraziť
BA-461LB 1610 499
TMKK11914NM000499
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(3/2015)
3/2016
[11.10.2019]
zobraziť
BA-851IS 1615 469
TMKK11914NM000469
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(10/2012)
10/2012
[8/2013]
zobraziť
BA-128HB 1616 476
TMKK11914NM000476
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2014)
7/2015
[2016]
zobraziť
BA-125HB 1619 498
TMKK11914NM000498
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2013)
6/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-326GJ 1621 480
TMKK11914NM000480
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(5/2015)
8/2015
[2016]
zobraziť
BL-521UT 1626 503
TMKK11914NM000503
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(6/2019)
9/2019
 
zobraziť
BA-728HU 1627 505
TMKK11914NM000505
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(6/2014)
3/2016
 
zobraziť
BL-478AM 1628 500
TMKK11914NM000500
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2015)
2/2016
 
zobraziť
BA-407FZ 1631 497
TMKK11914NM000497
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(21.11.2018)
11/2018
[10/2019]
zobraziť
BL-511US 1633 485
TMKK11914NM000485
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[1/1993]
(23.10.2020)
4/2022
 
zobraziť
BA-265GJ 1634 472
TMKK11914NM000472
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(29.5.2020)
4/2022
 
zobraziť
BA-442IJ 1635 477
TMKK11914NM000477
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(22.10.2020)
4/2022
 
zobraziť
BA-675IS 1636 466
TMKK11914NM000466
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(5/2018)
8/2018
 
zobraziť
BA-351FU 1639 465
TMKK11914NM000465
Karosa B 741.1914 1992
(12/1992)
[1992]
(6/2020)
2/2021
 
zobraziť
BA-976HA 2610 475
TMKK11914NM000475
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(12/2010)
2/2011
[6/2011]
zobraziť
BA-670FX 2611 491
TMKK11914NM000491
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(6/2015)
10/2015
[2016]
zobraziť
BA-087HB 2613 496
TMKK11914NM000496
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(9/2010)
1/2012
 
zobraziť
BA-304HI 2616 490
TMKK11914NM000490
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(5/2014)
3/2015
[2016]
zobraziť
BA-127HB 2622 473
TMKK11914NM000473
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(5/2011)
6/2011
[6/2011]
zobraziť
BA-324GJ 2623 482
TMKK11914NM000482
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2/2012)
5/2012
[5/2012]
zobraziť
BA-305GJ 2624 382
TMKK11914NM000382
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(6/2011)
6/2011
[6/2011]
zobraziť
BA-481IJ 2626 474
TMKK11914NM000474
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(2012)
2/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-425LM 2627 470
TMKK11914NM000470
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(3/2013)
7/2013
[8/2013]
zobraziť
BA-321GJ 2629 504
TMKK11914NM000504
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(5/2012)
6/2012
 
zobraziť
BA-548HI 2630 461
TMKK11914NM000461
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(5/2011)
6/2011
[6/2011]
zobraziť
BA-312GJ 2631 487
TMKK11914NM000487
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(17.10.2021)
4/2022
 
zobraziť
BA-552HI 2632 494
TMKK11914NM000494
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(4/2017)
4/2017
[10.10.2019]
zobraziť
BA-549HI 2635 481
TMKK11914NM000481
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(6/2016)
2016
 
zobraziť
BL-155UU 2636 471
TMKK11914NM000471
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
 
 
 
zobraziť
BL-149UU 2639 484
TMKK11914NM000484
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(12/2019)
5/2020
[2/2022]
zobraziť
BA-320GJ 2640 489
TMKK11914NM000489
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(9/2017)
5/2020
 
zobraziť
BL-526UT 2641 502
TMKK11914NM000502
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(24.10.2020)
4/2022
 
zobraziť
BL-513NK 2648 492
TMKK11914NM000492
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(20.11.2021)
4/2022
 
zobraziť
BA-481VX 2651 486
TMKK11914NM000486
Karosa B 741 NGST 1992
(1992)
[12/1992]
(24.9.2021)
4/2022
 
zobraziť
BA-475HI 2652 467
TMKK11914NM000467
Karosa B 741 NGST 1992
(12/1992)
[12/1992]
(11/2017)
12/2017
[10/2019]
zobraziť
BA-619FO 4204II 463
TMKK11914NM000463
Karosa B 741.1914 1992
(1992)
[12/1992]
(7/2010)
10/2010
[2011]
zobraziť
BA-379FS 4207II 462
TMKK11914NM000462
Karosa B 741.1914 1992
(1992)
[12/1992]
(6/2010)
10/2010
 
zobraziť
BA-645JY 4215 468
TMKK11914NM000468
Karosa B 741.1914 1992
(1992)
[12/1992]
(12/2009)
10/2010
[11/2010]
zobraziť
BA-495FU 4216 493
TMKK11914NM000493
Karosa B 741.1914 1992
(1992)
[12/1992]
(7/2010)
10/2010
[2011]
zobraziť
BA-496FU 4217 495
TMKK11914NM000495
Karosa B 741.1914 1992
(1992)
[12/1992]
(6/2010)
10/2010
 
zobraziť
BAB 61-24 4300 479
TMKK11914NM000479
Karosa B 741.1914 1992
 
[1992]
 
2001
 
zobraziť
BA-069HI 2601 506
TMKK11914NM000506
Karosa B 741 NGST 1992
(2002)
[2002]
(1/2011)
2/2011
[5/2011]
zobraziť
Vypísaných celkom 50 vozidiel, z toho:
  • zošrotovaný: 27 vozidiel
  • vyradený: 17 vozidiel
  • vyradený, existuje vrak: 2 vozidlá
  • predaný inému dopravcovi: 2 vozidlá
  • historické/múzejné vozidlo: 1 vozidlo
  • v prevádzke: 1 vozidlo

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Vozovňa Jurajov dvor: 40 vozidiel
  • Vozovňa Petržalka: 6 vozidiel
  • Vozovňa Trnávka: 4 vozidlá
Posledná aktualizácia vozidiel: 10. 5. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie