DP mesta Košice: vozidlá Karosa B 932E.1690

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
KE-971BK 5219 2531
TMKB21690XM002531
Karosa B 932E.1690 1999
(12/1999)
[15.12.1999]
(2016)
10/2016
 
zobraziť
KE-972BK 5220 2532
TMKB21690XM002532
Karosa B 932E.1690 1999
(12/1999)
[12/1999]
(3/2015)
3/2015
 
zobraziť
KE-973BK 5221 2533
TMKB21690XM002533
Karosa B 932E.1690 1999
(12/1999)
[12/1999]
(8/2013)
11/2013
[2013]
zobraziť
KE-980BK 5222 2528
TMKB21690XM002528
Karosa B 932E.1690 1999
(12/1999)
[12/1999]
(7/2014)
7/2014
 
zobraziť
KE-981BK 5223 2529
TMKB21690XM002529
Karosa B 932E.1690 1999
(12/1999)
[12/1999]
(7/2014)
7/2014
 
zobraziť
KE-983BK 5224 2530
TMKB21690XM002530
Karosa B 932E.1690 1999
(12/1999)
[12/1999]
(7/2014)
7/2014
 
zobraziť
KE-984BK 5225 2534
TMKB21690XM002534
Karosa B 932E.1690 1999
(12/1999)
[12/1999]
(11/2011)
8/2013
[12/2013]
zobraziť
KE-156BO 5226 2745
TMKB21690YM002745
Karosa B 932E.1690 2000
 
[4/2000]
(7/2014)
7/2014
 
zobraziť
KE-157BO 5227 2747
TMKB21690YM002747
Karosa B 932E.1690 2000
 
[4/2000]
(1/2015)
1/2015
 
zobraziť
KE-158BO 5228 2746
TMKB21690YM002746
Karosa B 932E.1690 2000
(2000)
[4/2000]
(1/2014)
2/2014
 
zobraziť
KE-256GT 5229 4160
TMKB216901M004160
Karosa B 932E.1690 2001
(6/2001)
[6/2001]
(2/2014)
5/2014
 
zobraziť
KE-904HP 5230 4159
TMKB216901M004159
Karosa B 932E.1690 2001
(6/2001)
[6/2001]
(2/2014)
7/2014
 
zobraziť
KE-746CB 5231 4163
TMKB216901M004163
Karosa B 932E.1690 2001
(6/2001)
[6/2001]
(7/2014)
7/2014
 
zobraziť
KE-748CB 5232 4161
TMKB216901M004161
Karosa B 932E.1690 2001
(6/2001)
[6/2001]
(2/2014)
7/2014
 
zobraziť
KE-749CB 5233 4162
TMKB216901M004162
Karosa B 932E.1690 2001
(6/2001)
[6/2001]
(10/2014)
12/2014
 
zobraziť
Vypísaných celkom 15 vozidiel, z toho:
  • vyradený: 12 vozidiel
  • zošrotovaný: 2 vozidlá
  • predaný inému dopravcovi: 1 vozidlo

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Šaca: 8 vozidiel
  • Hornádska: 3 vozidlá
  • VŠA: 3 vozidlá
  • Bardejovská: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 28. 10. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie