DP mesta Žiliny: vozidlá Karosa B 961E.1970

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
ZA-786CT 114 503
TMKK119706M000503
Karosa B 961E.1970 2006
(7/2006)
[7/2006]
(4/2022)
7/2022
 
zobraziť
ZA-789CT 115 504
TMKK119706M000504
Karosa B 961E.1970 2006
(7/2006)
[7/2006]
 
 
 
zobraziť
ZA-785CT 116 502
TMKK119706M000502
Karosa B 961E.1970 2006
(7/2006)
[7/2006]
(2022)
7/2022
 
zobraziť
Vypísané celkom 3 vozidlá, z toho:
  • predaný inému dopravcovi: 2 vozidlá
  • v prevádzke: 1 vozidlo

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Košická.

Posledná aktualizácia vozidiel: 23. 9. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie