Arriva Bratislava: vozidlá SOR BN 9,5

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BT-834HP 801
TK9N9XXBBCLSL5801
SOR BN 9,5 2012
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
BT-026HR 804
TK9N9XXBBCLSL5804
SOR BN 9,5 2012
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
BT-277HR 806
TK9N9XXBBCLSL5806
SOR BN 9,5 2012
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
BT-320IC 802
TK9N9XXBBCLSL5802
SOR BN 9,5 2012
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
Vypísané celkom 4 vozidlá, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (4) majú približný priemerný vek 11 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Malacky.

Posledná aktualizácia vozidiel: 25. 3. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie