Arriva Liorbus: vozidlá Karosa C 734.1340

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
DK-402AG 27417
TMKC73440LM027417
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
 
9/2006
 
zobraziť
RK-248AC 27413
TMKC73440LM027413
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[2/1990]
 
5/2008
 
zobraziť
LM-865AL 27567
TMKC73440LM027567
Karosa C 734.1340 1990
(199x)
[199x]
(6/2009)
6/2009
 
zobraziť
DK-396AG 28737
TMKC73440LM028737
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
(8/2007)
8/2007
 
zobraziť
RK-961BC 28844
TMKC73440LM028844
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[7/1990]
(8/2011)
8/2011
 
zobraziť
DK-400AG 28859
TMKC73440LM028859
Karosa C 734.1340 1990
(7/1990)
[7/1990]
(9/2006)
9/2006
 
zobraziť
DK-399AG 29106
TMKC73440LM029106
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
 
5/2010
 
zobraziť
DK-047AG 29377
TMKC73440LM029377
Karosa C 734.1340 1990
(9/1990)
[9/1990]
 
5/2008
 
zobraziť
DK-398AG 29299 Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
 
8/2011
 
zobraziť
LM-586AG 28721
TMKC73440LM028721
Karosa C 734.1340 1990
(6/1990)
[6/1990]
 
5/2008
 
zobraziť
LM-590AG 28793
TMKC73440LM028793
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
(3/2010)
3/2010
 
zobraziť
RK-810AA 29092
TMKC73440LM029092
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[9/1990]
 
5/2008
 
zobraziť
RK-217AC 29116
TMKC73440LM029116
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
(200x)
200x
 
zobraziť
RK-254AC 29012
TMKC73440LM029012
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
(10/2007)
10/2007
 
zobraziť
LM-107AG 29141
TMKC73440LM029141
Karosa C 734.1340 1990
(8/1990)
[8/1990]
 
6/2011
 
zobraziť
LM-092AG 29017
TMKC73440LM029017
Karosa C 734.1340 1990
(9/1990)
[9/1990]
 
5/2008
 
zobraziť
LM-097AG 29346
TMKC73440LM029346
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
 
8/2011
 
zobraziť
LM-104AJ 29443
TMKC73440LM029443
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
 
5/2008
 
zobraziť
RK-975BC 30034
TMKC73440LM030034
Karosa C 734.1340 1990
(1990)
[1990]
 
3/2010
 
zobraziť
DK-060AG 30270
TMKC73440MM030270
Karosa C 734.1340 1991
(1/1991)
[1/1991]
(2011)
8/2011
 
zobraziť
DK-283AH 30232
TMKC73440MM030232
Karosa C 734.1340 1991
(1/1991)
[1/1991]
 
5/2008
 
zobraziť
DK-407AG 30240
TMKC73440MM030240
Karosa C 734.1340 1991
(1991)
[1991]
(4/2010)
4/2010
 
zobraziť
DK-531AB 29142
TMKC73440LM029142
Karosa C 734.1340 1990
(199x)
[199x]
 
3/2011
 
zobraziť
LM-177AL 29269
TMKC73440LM029269
Karosa C 734.1340 1990
(1/1994?)
[1/1994?]
(2007)
4/2008
 
zobraziť
LM-386AE 34319
TMKC41340RM034319
Karosa C 734.1340 1994
(12/1994)
[1/1995]
 
8/2011
 
zobraziť
DK-052AG 34393
TMKC41340SM034393
Karosa C 734.1340 1995
(1995)
[7/1995]
(8/2013)
8/2013
 
zobraziť
DK-404AG 34394
TMKC41340SM034394
Karosa C 734.1340 1995
(7/1995)
[7/1995]
(9/2012)
9/2012
 
zobraziť
RK-830BE 34402
TMKC41340SM034402
Karosa C 734.1340 1995
(6/1995)
[6/1995]
 
4/2013
 
zobraziť
DK-378AU 34810
TMKC41340SM034810
Karosa C 734.1340 1995
(11/1995)
[11/1995]
(1/2011)
1/2011
 
zobraziť
RK-153AO 34397
TMKC41340SM034397
Karosa C 734.1340 1995
 
[1995]
 
8/2013
 
zobraziť
LM-588AG 34487
TMKC41340SM034487
Karosa C 734.1340 1995
 
[1995]
 
5/2013
 
zobraziť
LM-573AB 34767
TMKC41340SM034767
Karosa C 734.1340 1995
(1995)
[10/1995]
 
10/2012
 
zobraziť
RK-207AC 34835
TMKC41340SM034835
Karosa C 734.1340 1995
 
[1995]
 
2/2013
 
zobraziť
LM-589AG 34839
TMKC41340SM034839
Karosa C 734.1340 1995
(1995)
[11/1995]
 
2/2013
 
zobraziť
DK-043AG 35068
TMKC41340SM035068
Karosa C 734.1340 1995
(1995)
[1/1996]
(8/2013)
8/2013
 
zobraziť
RK-775AA 35306
TMKC41340TM035306
Karosa C 734.1340 1996
(1996)
[1996]
(3/2011)
3/2011
 
zobraziť
Vypísaných celkom 36 vozidiel, z toho:
  • vyradený: 27 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 9 vozidiel

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Liptovský Mikuláš: 12 vozidiel
  • Námestovo: 7 vozidiel
  • Ružomberok: 7 vozidiel
  • Trstená: 4 vozidlá
  • Dolný Kubín: 3 vozidlá
Posledná aktualizácia vozidiel: 21. 1. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie