Autobusová doprava Martaus: vozidlá Karosa C 935.1034 Récreo

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
CA-211BX 652
TMKC51034VM000652
Karosa C 935.1034 Récreo 1997
(7/2011)
[7/2011]
(12/2017)
10/2018
[2021]
zobraziť
CA-042BZ 1404
TMKC51034WM001404
Karosa C 935.1034 Récreo 1998
(1/2012)
[2/2012]
(7/2016)
8/2016
 
zobraziť
CA-063CH 2129
TMKC51034XM202129
Karosa C 935.1034 Récreo 1999
(2014)
[3/2014]
(12/2017)
10/2018
 
zobraziť
CA-242CN 1912
TMKC51034XM201912
Karosa C 935.1034 Récreo 1999
(8/2015)
[8/2015]
(12/2018)
12/2018
 
zobraziť
Vypísané celkom 4 vozidlá, všetky v stave predaný inému dopravcovi.
Posledná aktualizácia vozidiel: 22. 5. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie