Slovak Lines: vozidlá Karosa C 954.1360

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BA-480GE 4686
TMKC413601M004686
Karosa C 954.1360 2001
(11/2001)
[11/2001]
(4/2015)
4/2015
 
zobraziť
BA-013GF 4689
TMKC413601M004689
Karosa C 954.1360 2001
(11/2001)
[11/2001]
(2015)
6/2015
 
zobraziť
BA-036OT 4688
TMKC413601M004688
Karosa C 954.1360 2001
(11/2001)
[11/2001]
(12/2017)
12/2017
 
zobraziť
BA-015GF 4687
TMKC413601M004687
Karosa C 954.1360 2001
(11/2001)
[11/2001]
(7/2016)
7/2016
 
zobraziť
BA-847HO 6161
TMKC413602M006161
Karosa C 954.1360 2002
(12/2002)
[12/2002]
 
7/2017
 
zobraziť
BA-849HO 6160
TMKC413602M006160
Karosa C 954.1360 2002
(12/2002)
[12/2002]
(2015)
4/2015
 
zobraziť
BA-850HO 6159
TMKC413602M006159
Karosa C 954.1360 2002
(12/2002)
[12/2002]
(2015)
5/2015
[12/2020]
zobraziť
BA-851HO 6154
TMKC413602M006154
Karosa C 954.1360 2002
(12/2002)
[12/2002]
(5/2016)
5/2016
 
zobraziť
BA-852HO 6153
TMKC413602M006153
Karosa C 954.1360 2002
(12/2002)
[12/2002]
(9/2014)
9/2014
 
zobraziť
BA-041ID 6502
TMKC413603M006502
Karosa C 954.1360 2003
(4/2003)
[5/2003]
(2014)
4/2015
 
zobraziť
BA-042ID 6627
TMKC413603M006627
Karosa C 954.1360 2003
(4/2003)
[5/2003]
(2014)
6/2015
 
zobraziť
BA-043ID 6626
TMKC413603M006626
Karosa C 954.1360 2003
(4/2003)
[5/2003]
(10/2017)
10/2017
 
zobraziť
BA-044ID 6625
TMKC413603M006625
Karosa C 954.1360 2003
(4/2003)
[5/2003]
(2015)
5/2015
 
zobraziť
BA-045ID 6624
TMKC413603M006624
Karosa C 954.1360 2003
(4/2003)
[5/2003]
(2014)
4/2015
[8/2022]
zobraziť
BA-046ID 6458
TMKC413603M006458
Karosa C 954.1360 2003
(4/2003)
[5/2003]
(8/2014)
8/2014
 
zobraziť
BA-047ID 6498
TMKC413603M006498
Karosa C 954.1360 2003
(4/2003)
[5/2003]
(2015)
4/2015
 
zobraziť
BA-048ID 6499
TMKC413603M006499
Karosa C 954.1360 2003
(4/2003)
[5/2003]
(2015)
4/2015
 
zobraziť
BL-581CN 6500
TMKC413603M006500
Karosa C 954.1360 2003
(4/2003)
[5/2003]
(3/2015)
5/2015
 
zobraziť
BA-051ID 6501
TMKC413603M006501
Karosa C 954.1360 2003
(4/2003)
[5/2003]
(2015)
4/2015
 
zobraziť
BA-402IP 7133
TMKC413603M007133
Karosa C 954.1360 2003
(9/2003)
[9/2003]
(2018)
11/2019
 
zobraziť
BA-403IP 7132
TMKC413603M007132
Karosa C 954.1360 2003
(9/2003)
[9/2003]
(11/2014)
11/2014
 
zobraziť
BA-406IP 7134
TMKC413603M007134
Karosa C 954.1360 2003
(9/2003)
[9/2003]
(7/2016)
7/2016
 
zobraziť
BA-407IP 7131
TMKC413603M007131
Karosa C 954.1360 2003
(9/2003)
[9/2003]
(10/2019)
12/2019
 
zobraziť
BL-584TD 6759
TMKC413603M006759
Karosa C 954.1360 2003
(7/2018)
[8/2018]
(11/2021)
2023
 
zobraziť
BL-834TJ 6744
TMKC413603M006744
Karosa C 954.1360 2003
(7/2018)
[8/2018]
(7/2020)
7/2020
[2022]
zobraziť
BL-837TJ 6629
TMKC413603M006629
Karosa C 954.1360 2003
(7/2018)
[8/2018]
(11/2021)
1/2022
 
zobraziť
BL-869TJ 6632
TMKC413603M006632
Karosa C 954.1360 2003
(7/2018)
[8/2018]
(11/2021)
2/2022
 
zobraziť
Vypísaných celkom 27 vozidiel, z toho:
  • predaný inému dopravcovi: 20 vozidiel
  • vyradený: 5 vozidiel
  • vyradený, existuje vrak: 1 vozidlo
  • zošrotovaný: 1 vozidlo

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Slovak Lines Express: 8 vozidiel
  • Malacky: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 29. 4. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie