Slovak Lines: vozidlá Karosa C 954E.1360

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BA-812JH 7634
TMKC413604M007634
Karosa C 954E.1360 2004
(2/2004)
[2/2004]
(11/2014)
11/2014
 
zobraziť
BA-813JH 7627
TMKC413604M007627
Karosa C 954E.1360 2004
(2/2004)
[2/2004]
(7/2014)
7/2014
 
zobraziť
BA-814JH 7633
TMKC413604M007633
Karosa C 954E.1360 2004
(2/2004)
[2/2004]
(8/2021)
8/2021
 
zobraziť
BA-815JH 7632
TMKC413604M007632
Karosa C 954E.1360 2004
(2/2004)
[2/2004]
(7/2016)
7/2016
 
zobraziť
BA-816JH 7631
TMKC413604M007631
Karosa C 954E.1360 2004
(2/2004)
[2/2004]
(1/2015)
1/2015
 
zobraziť
BA-817JH 7630
TMKC413604M007630
Karosa C 954E.1360 2004
(2/2004)
[2/2004]
(2014)
1/2015
 
zobraziť
BA-819JH 7629
TMKC413604M007629
Karosa C 954E.1360 2004
(2/2004)
[2/2004]
(1/2015)
2/2015
 
zobraziť
BA-820JH 7628
TMKC413604M007628
Karosa C 954E.1360 2004
(2/2004)
[2/2004]
(1/2015)
1/2015
 
zobraziť
BA-479JM 7827
TMKC413604M007827
Karosa C 954E.1360 2004
(3/2004)
[3/2004]
(5/2014)
5/2014
 
zobraziť
BA-480JM 7822
TMKC413604M007822
Karosa C 954E.1360 2004
(3/2004)
[3/2004]
(7/2020)
7/2020
 
zobraziť
BA-681JM 7826
TMKC413604M007826
Karosa C 954E.1360 2004
(3/2004)
[3/2004]
(7/2014)
7/2014
 
zobraziť
BL-652BB 7823
TMKC413604M007823
Karosa C 954E.1360 2004
(3/2004)
[3/2004]
(1/2021)
1/2021
 
zobraziť
BA-683JM 7824
TMKC413604M007824
Karosa C 954E.1360 2004
(3/2004)
[3/2004]
(5/2014)
5/2014
 
zobraziť
BA-684JM 7828
TMKC413604M007828
Karosa C 954E.1360 2004
(3/2004)
[3/2004]
(10/2021)
12/2021
 
zobraziť
BA-685JM 7825
TMKC413604M007825
Karosa C 954E.1360 2004
(3/2004)
[3/2004]
(8/2014)
8/2014
 
zobraziť
BL-587RO 11024
TMKC413606M011024
Karosa C 954E.1360 2006
(12/2017)
[12/2017]
(11/2021)
5/2022
 
zobraziť
BL-839RP 10111
TMKC413605M010111
Karosa C 954E.1360 2005
(12/2017)
[12/2017]
(11/2021)
2/2022
 
zobraziť
BL-845RP 10593
TMKC413606M010593
Karosa C 954E.1360 2006
(12/2017)
[12/2017]
(11/2021)
11/2022
 
zobraziť
BL-846RP 11209
TMKC413606M011209
Karosa C 954E.1360 2006
(12/2017)
[12/2017]
(11/2021)
2/2022
 
zobraziť
BL-520RR 11082
TMKC413606M011082
Karosa C 954E.1360 2006
(12/2017)
[12/2017]
(11/2021)
 
 
zobraziť
BL-550RR 11031
TMKC413606M011031
Karosa C 954E.1360 2006
(12/2017)
[12/2017]
(11/2021)
 
 
zobraziť
BL-922SZ 12510
TMKC413606M012510
Karosa C 954E.1360 2006
(7/2018)
[8/2018]
(11/2021)
 
 
zobraziť
BL-925SZ 12511
TMKC413606M012511
Karosa C 954E.1360 2006
(7/2018)
[8/2018]
(11/2021)
1/2022
 
zobraziť
BL-987TB 12006
TMKC413606M012006
Karosa C 954E.1360 2006
(7/2018)
[8/2018]
(9/2021)
9/2021
[2022]
zobraziť
BL-024TD 12512
TMKC413606M012512
Karosa C 954E.1360 2006
(7/2018)
[8/2018]
(11/2021)
7/2022
 
zobraziť
BL-882TH 9289
TMKC413605M009289
Karosa C 954E.1360 2005
(7/2018)
[8/2018]
(11/2021)
2/2022
 
zobraziť
BL-470TI 8562
TMKC413604M008562
Karosa C 954E.1360 2004
(7/2018)
[8/2018]
(11/2021)
1/2022
 
zobraziť
BL-646TI 9465
TMKC413605M009465
Karosa C 954E.1360 2005
(7/2018)
[8/2018]
(11/2021)
 
 
zobraziť
BL-678TI 12514
TMKC413606M012514
Karosa C 954E.1360 2006
(7/2018)
[8/2018]
(7/2020)
2021
[2022]
zobraziť
BL-394TJ 9461
TMKC413605M009461
Karosa C 954E.1360 2005
(7/2018)
[8/2018]
(11/2021)
 
 
zobraziť
BL-841TJ 9285
TMKC413605M009285
Karosa C 954E.1360 2005
(7/2018)
[8/2018]
(11/2021)
2/2022
 
zobraziť
BL-843TJ 12007
TMKC413606M012007
Karosa C 954E.1360 2006
(7/2018)
[8/2018]
(11/2021)
 
 
zobraziť
BL-848TJ 8560
TMKC413604M008560
Karosa C 954E.1360 2004
(7/2018)
[8/2018]
(11/2021)
1/2022
 
zobraziť
BL-886TJ 7895
TMKC413604M007895
Karosa C 954E.1360 2004
(7/2018)
[8/2018]
(11/2021)
1/2022
 
zobraziť
BL-897TJ 9462
TMKC413605M009462
Karosa C 954E.1360 2005
(7/2018)
[8/2018]
(11/2021)
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 35 vozidiel, z toho:
  • predaný inému dopravcovi: 23 vozidiel
  • odstavený (dlhodobo/definitívne): 7 vozidiel
  • vyradený: 3 vozidlá
  • zošrotovaný: 2 vozidlá

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Slovak Lines Express: 5 vozidiel
  • Malacky: 5 vozidiel
Posledná aktualizácia vozidiel: 2. 2. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie