NR Trans: vozidlá Karosa C 955.1071 Récreo

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
CB-047-RV 5316
TMKC510712M005316
Karosa C 955.1071 Récreo 2002
(8/2017)
[-]
(-)
9/2017
 
zobraziť
NR-964JF 6207
TMKC510713M006207
Karosa C 955.1071 Récreo 2003
(8/2017)
[9/2017]
(4/2018)
4/2018
 
zobraziť
NR-119JY 6205
TMKC510713M006205
Karosa C 955.1071 Récreo 2003
(8/2017)
[9/2017]
(3/2022)
3/2022
 
zobraziť
Vypísané celkom 3 vozidlá, všetky v stave predaný inému dopravcovi.
Posledná aktualizácia vozidiel: 7. 11. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie