FERMO: vozidlá Karosa C 956.1074 Axer 12M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
SA-464BL 6555
TMKC610743M006555
Karosa C 956.1074 Axer 12M 2003
(5/2008)
[5/2008]
(2021)
2023
 
zobraziť
SA-654BN 6450
TMKC610743M006450
Karosa C 956.1074 Axer 12M 2003
(2008)
[9/2008]
 
 
 
zobraziť
SA-171BO 6815
TMKC610743M006815
Karosa C 956.1074 Axer 12M 2003
(2008)
[10/2008]
(2022)
2022
 
zobraziť
SA-119BU 9479
VNEC610745M009479
Karosa C 956.1074 Axer 12M 2005
(1/2010)
[1/2010]
(2022)
 
 
zobraziť
SA-950CC 11060
VNEC610746M011060
Karosa C 956.1074 Axer 12M 2006
(3/2012)
[3/2012]
 
 
 
zobraziť
SA-966CC 10724
VNEC610746M010724
Karosa C 956.1074 Axer 12M 2006
(3/2012)
[3/2012]
 
 
 
zobraziť
SA-279CD 11061
VNEC610746M011061
Karosa C 956.1074 Axer 12M 2006
(3/2012)
[3/2012]
 
 
 
zobraziť
SA-288CF 10723
VNEC610746M010723
Karosa C 956.1074 Axer 12M 2006
(10/2012)
[10/2012]
 
 
 
zobraziť
SA-807CS 7614
VNEC610744M007614
Karosa C 956.1074 Axer 12M 2004
(1/2016)
[1/2016]
(2021)
 
 
zobraziť
SA-666CS 7773
VNEC610744M007773
Karosa C 956.1074 Axer 12M 2004
(1/2016)
[1/2016]
(2022)
 
 
zobraziť
SA-167CT 9231
TMKC610745M009231
Karosa C 956.1074 Axer 12M 2005
(2/2016)
[2/2016]
(2022)
2/2023
[5/2023]
zobraziť
Vypísaných celkom 11 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 5 vozidiel
  • definitívne odstavený: 3 vozidlá
  • predaný inému dopravcovi: 1 vozidlo
  • vyradený, existuje vrak: 1 vozidlo
  • zošrotovaný: 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (5) majú približný priemerný vek 18,6 rokov.

Posledná aktualizácia vozidiel: 16. 9. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie