DP Bratislava: vozidlá Tedom C12 G

typ: C12 G, nadtyp: C12 G, výrobca: Tedom

predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 30
  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BA-336VC 1101 8038
TM9K23GB008TE6038
Tedom C12 G 2008
(2/2009)
[2/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-881BX 1102 8039
TM9K23GB008TE6039
Tedom C12 G 2008
(2/2009)
[2/2009]
(10/2017)
9/2019
 
zobraziť
BA-338VC 1103 8040
TM9K23GB008TE6040
Tedom C12 G 2008
(2/2009)
[2/2009]
 
 
 
zobraziť
BA-339VC 1104 9001
TM9K23GB009TE6001
Tedom C12 G 2009
(2/2009)
[2/2009]
(11/2017)
9/2019
 
zobraziť
BA-340VC 1105 9002
TM9K23GB009TE6002
Tedom C12 G 2009
(2/2009)
[2/2009]
(10/2017)
9/2019
 
zobraziť
BA-267VD 1106 9003
TM9K23GB009TE6003
Tedom C12 G 2009
(2/2009)
[2/2009]
(10/2017)
9/2019
 
zobraziť
BA-408XB 1107 9005
TM9K23GB009TE6005
Tedom C12 G 2009
(2/2009)
[2/2009]
 
 
 
zobraziť
BA-643VD 1108 9006
TM9K23GB009TE6006
Tedom C12 G 2009
(2/2009)
[2/2009]
 
 
 
zobraziť
BA-645VD 1109 9007
TM9K23GB009TE6007
Tedom C12 G 2009
(2/2009)
[2/2009]
 
 
 
zobraziť
BA-564VR 2104 9023
TM9K23GB009TE6023
Tedom C12 G 2009
(5/2009)
[5/2009]
 
 
 
zobraziť
BA-568VR 2105 9022
TM9K23GB009TE6022
Tedom C12 G 2009
(5/2009)
[5/2009]
(11/2016)
3/2017
[2018]
zobraziť
BL-641HY 2107 9027
TM9K23GB009TE6027
Tedom C12 G 2009
(6/2009)
[6/2009]
 
 
 
zobraziť
BL-378RL 2108 9028
TM9K23GB009TE6028
Tedom C12 G 2009
(6/2009)
[6/2009]
(6/2018)
9/2019
 
zobraziť
BL-956UT 2111 10001
TM9K23GB00ATE6001
Tedom C12 G 2010
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-495ZJ 2112 10002
TM9K23GB00ATE6002
Tedom C12 G 2010
(4/2010)
[4/2010]
(24.9.2021)
 
 
zobraziť
BA-496ZJ 2113 10003
TM9K23GB00ATE6003
Tedom C12 G 2010
(4/2010)
[4/2010]
(22.6.2021)
 
 
zobraziť
BL-786MK 2114 9068
TM9K23GB009TE6068
Tedom C12 G 2009
(4/2010)
[4/2010]
(5/2018)
3/2019
 
zobraziť
BA-492ZJ 2115 9069
TM9K23GB009TE6069
Tedom C12 G 2009
(4/2010)
[4/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-785ZM 2116 10004
TM9K23GB00ATE6004
Tedom C12 G 2010
(5/2010)
[5/2010]
 
 
 
zobraziť
BL-236UU 2117 10005
TM9K23GB00ATE6005
Tedom C12 G 2010
(5/2010)
[5/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-793ZM 2118 10006
TM9K23GB00ATE6006
Tedom C12 G 2010
(5/2010)
[5/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-795ZM 2119 10007
TM9K23GB00ATE6007
Tedom C12 G 2010
(5/2010)
[5/2010]
(1/2020)
6/2020
 
zobraziť
BA-796ZM 2120 10008
TM9K23GB00ATE6008
Tedom C12 G 2010
(5/2010)
[5/2010]
 
 
 
zobraziť
BA-647VD 2121 9008
TM9K23GB009TE6008
Tedom C12 G 2009
(2/2009)
[2/2009]
 
 
 
zobraziť
BA-562VR 2122 9021
TM9K23GB009TE6021
Tedom C12 G 2009
(5/2009)
[5/2009]
 
 
 
zobraziť
BA-109VX 2123 9026
TM9K23GB009TE6026
Tedom C12 G 2009
(6/2009)
[6/2009]
(1.5.2021)
 
 
zobraziť
BL-843DB 2124 9029
TM9K23GB009TE6029
Tedom C12 G 2009
(6/2009)
[6/2009]
 
 
 
zobraziť
BA-561VR 2125 9025
TM9K23GB009TE6025
Tedom C12 G 2009
(5/2009)
[5/2009]
(6/2018)
9/2019
 
zobraziť
BA-563VR 2126 9024
TM9K23GB009TE6024
Tedom C12 G 2009
(5/2009)
[5/2009]
(10/2017)
9/2019
 
zobraziť
BA-098VX 2127 9030
TM9K23GB009TE6030
Tedom C12 G 2009
(6/2009)
[6/2009]
(5/2017)
2/2018
[9.10.2019]
zobraziť
predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 30
Vypísaných celkom 30 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 15 vozidiel
  • vyradený: 7 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 2 vozidlá
  • odstavený (dočasne): 1 vozidlo
  • zošrotovaný: 2 vozidlá
  • odstavený (dlhodobo/definitívne): 3 vozidlá

Vypísané prevádzkové vozidlá (16) majú približný priemerný vek 11,8 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Jurajov Dvor.

Posledná aktualizácia vozidiel: 10. 11. 2021.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie